SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Sogndal:

Mundal hotell

Mundal hotell i Fjærland. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
Mundal hotell i Fjærland. (Foto: Arild Nybø, NRK © 2003)
Mundal Hotel i Fjærland vart bygt i 1891 av Olaus Dahle og kona Brita Dahle f. Mundal saman med hennar brør Johannes, Per og Mikkel Mundal.

Publisert 06.08.2002 13:53. Oppdatert 03.06.2003 15:08.
Hjørne i musikkrommet. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Hotellet er teikna av den kjende arkitekten og "kyrkjereddaren" Peter Andreas Blix som slo seg ned i Vik. Det er bygt i sveitsarstil og m.a. utstyrt med eit staseleg verandabygg i det eine hjørnet, pryda med eit kjegleforma takspir, slik Blix også hadde nytta i andre bygg han hadde teikna - m.a. den gamle brannstasjonen i Bergen.

Mikkel Mundal. (Foto © Fylkesarkivet)

Mikkel Mundal dreiv breføring

Før Hotell Mundal vart bygt, var det mange turistar som tok losji hos Mikkel Mundal som dreiv forretning ved kaia i Mundal, og i tillegg var første breførar i bygda. På hotellet kan ein framleis lese i den gamle gjesteboka "Stationsbog for Mundals Gjestgjiveri" kven som vitja Fjærland på denne tida.

Fleire utvidingar

Hotellet vart i 1938 overteke av Olaus Dahle sin son Sigurd Dahle og utvida fleire gonger i mellomkrigstida til i alt 100 senger. I 1957 døydde Sigurd, og hotellet vart overteke av dottera Borghild Dahle Orheim.

Olaus Dahle, Sigurd Dahle og Borghild Dahle Orheim. Dei to siste måleria er laga av Hans Gjesme. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Marit Orheim Mauritsen. (© NRK)
I 1982 overtok dottera Marit Orheim Mauritzen eigedomen, og har sidan drive hotellet i samarbeid med syskena Olav Orheim, Alf Orheim og deira familiar. Professor Olav Orheim er den kjende bre- og polarforskaren som m.a. har leia fleire ekspedisjonar i Antarktis, og er leiar av Norsk Polarinstitutt i Tromsø.

Syskena Marit og Olav var initiativtakarane til å få bygt Norsk Bremuseum i Fjærland.

I samband med Verdsutstillinga fekk Sogns Turistforening laga dette kartet som no heng i hotellet. (Foto: A. Nybø, NRK)
Trass i fleire tilbygg, er hovudfasaden mot fjorden med det kjende hjørnetårnet teke vare på, og innreiing og møblar i salongane er dei same som for 100 år sidan. Slik står hotellet i dag fram som eit levande museum.

Ein del av spisesalen. (Foto: Arild Nybø, NRK)

MEIR OM SOGNDAL 
Sogndal kommune

 
Aviser og media i Sogndal
Historia i Sogndal
Industri og næring i Sogndal
Kjende personar i Sogndal
Kommunehistoria i Sogndal
Kraftutbygginga i Sogndal
Krigshistoria i Sogndal
Kyrkjer i Sogndal
Samferdsle i Sogndal
Skular i Sogndal
Verd å sjå i Sogndal

 
Lyd frå Sogndal
Video frå Sogndal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no