SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Vik fødde år 1800-1850

Omtalane er ordna etter fødselsår:

Publisert 05.08.2002 14:46. Oppdatert 06.02.2006 13:22.
Førre side: Kjende personar i Vik fødde før år 1800

Ditlev Fredrik Tillisch

(1811-1906) frå Kongsberg, busett i Vik. Offiser og føregangsmann i saueavlen.

Christian Severin Flinthoug Houge

(1812-1874) frå Risør, busett i Vik. Prest og politikar. Cand. theol. 1835. Gjorde m.a. teneste som prest i Vik frå 1845 til 1856, seinare i Korskyrkja i Bergen til han døydde. Ordførar i Vik 1848-1849 og 1855. Vararepresentant til Stortinget i 1845 frå Nord-Trøndelag, frå Sogn og Fjordane 1848, 1851 og 1857.

Ole Hopstock

(1815-1870) frå Risør, busett i Vik. Starta Hopstock Hotell.

Ingebrigt Monsson Berdal

(1816-1902) frå Feios. Bonde og spelemann som spela i 82 bryllup. Ingebrigt spela til vanleg saman med ein tambur (trommeslagar) til dans. Han skal ha blitt oppmoda av Ole Bull til å bli med han på konsertturne, men takka nei.

Tycho Jæger

(1819-1889) frå Bergen, busett ei tid i Feios. Kunstmålar.

Christen Christensen

(1826–1900) Offiser, føregangsmann innan husdyravl, og politikar i Vik - sjå Christen Christensen, Førde kommune.

Lars Mathias Hille

(1828–1898) frå Fresvik, busett i Bergen. Offiser og jernbaneingeniør.

Helge Jonson Aase

(Oppheim) (f. 1829) frå Vik, busett på Voss. Bonde og våpensmed. Var kjend som ein særs dyktig våpensmed og konstruktør ved Kongsberg Våpenfabrikk. Sveinestykket hans vart gjeve til kong Oscar I. Han skaut også ein bjørn i Stalheimsfjella.

Christen Torleivsson Nissestad

(1829-1915) frå Vik, busett i Arnafjord. Lærar og kyrkjesongar.

Arnoldus M. Hille

(1829–1919) frå Fresvik, busett i Hamar. Biskop.

Hans Bottolvsen Vikøren

(1830-1906) frå Vik, busett i Oslo. Bakar, lekpredikant og forfattar.

Peter Andreas Blix

(1831-1901) frå Stavern, busett i Vik. Ingeniør, arkitekt og kyrkjebergar.

Carl Gustav Winsnes

(1834-1910) frå Vik, busett i Bergen. Prest og politikar.

Wollert Ludvig Hille

(1834-1883) frå Fresvik, busett i Bergen. Utdanna offiser, premierløytnant 1856, kaptein i Bergenske brigade 1868-1871. Vart seinare styrar av Bergens brennevinssamlag og starta Tøsse Mølle. Stortingsrepresentant for Bergen 1877-1879 og varapresentant 1871-1876. Son til Wollert Krohn Hille (sjå: Fresvik-godset) og bror til Søren Hess Lem Hille (sjå nedanfor).

Søren Hess Lem Hille

(1836-1884) frå Fresvik, busett i Risør. Apotekar og Høgre-politikar. Arbeidde på apotek i Bergen og Namsos før han fekk sitt eige i Risør i 1865. Medlem av bystyret og ordførar i Risør. Stortingsrepresentant for Risør 1880-1885. Son til Wollert Krohn Hille (sjå: Fresvik-godset) og bror til Wollert Ludvig Hille (sjå ovanfor).

Anfinn Refsdal

(1839-1920) frå Vik. Lærar og politikar for Moderate Venstre, seinare Høgre.

Nils Jørgen Gregersen

(1840-1924) frå Oslo, busett i Vik på 1890-talet. Offiser, forfattar og Venstre-politikar.

Johan Leuthäuser Hirsch

(1843-1923) oppvaksen i Vik som son av den andre distriktslegen der, busett seinare på Ås. Landbruksskulelærar og direktør ved Norges Landbrukshøyskole.

Edvard Liljedahl

(1845-1924) frå Vik. Lærar, nynorskmann og Venstre-politikar.

Cathinka Lind

f. Aall (1845-1943) frå Vik, busett i Jølster. Føregangskvinne i husflid.

Jens Krogh Hopstock

(1846-1919) fødd i Bergen, busett i Vik. Hotelleigar og kjøpmann.

Olav Tjønn

(1847-1917) frå Fresvik. Husmann og bygdedokter.

Neste side:
· Kjende personar i Vik fødde år 1850-1875
Førre side:
· Kjende personar i Vik fødde før år 1800
Hovudside:
· Kjende personar i Vik


MEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no