SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsla i Vik:

Køyrevegar i Vik


Publisert 19.07.2002 15:14. Oppdatert 15.08.2002 12:08.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

Veg Vikøyri-Hønsi-Voll-Holstad

vart bygd i 1871.

Veg Vik-Limmesand

vart opna 1878.

Veg Fosse-Åse

vart bygd 1887.

Veg Dale-Lee

vart bygd i 1898.

Vegen Vik-Vangsnes

vart opna 1946. Frå 1940 var det køyrande veg mellom Vik og Vangsnes. Då var nyevegen ferdig til Djupvik, og derfrå gjekk ein dårleg bygdaveg til Vangsnes. Det var eit gamal vegkrav som då vart oppfylt.
Første gong Vik og Balestrand kommunestyre drøfta veg Vik-Vangsnes var i 1890.

Veg til Fresvikåsen

(fram til Krossveghola) var ferdig i 1953. Vegen til Fresvikåsen utløyste drift i nokre av dei største og finaste fureskogane i Sogn og Fjordane. Det er rekna at skogen på Fresvikåsen tel opp mot 20.000 dekar produktiv skog. Fresvik Skoglag leia arbeidet med vegen.

Vikafjellsvegen

Arbeidet på Vikafjellsvegen starta i 1930-åra. Vegen er stengt i periodar om vinteren, men i 1999 vedtok Fylkestinget å krevja inn bompengar på ferja til Vangsnes for å finansiera heilårsveg over fjellet.

Veg Vangsnes-Feios

med Feios-tunnelen på 772 meter vart opna 1971.

Veg Vik-Framfjorden

vart opna 1973. Vegen frå Vik og fram til Ligtvor var ferdig i 1939. Kort tid etter at vegen til Framfjorden vart opna, kom det eit veldig ras frå fjellet mellom Hola og Bunganeset. Jordmassane i heile lia vart destabilisert av raset og seig ned. Folk ottast at mykje av fjordsida skulle rase ut i fjorden. Raset førde til at den nybygde vegen seig med kring 70 centimeter og vart stengd til fåren var over.

Veg Feios-Fresvik

vart opna 1976 etter fem års anleggstid. Den 1.498 meter lange Rabnabergtunnelen vart gjennombroten i 1975. Totalt kosta veganlegga mellom Vangsnes og Fresvik 32 millionar kroner (sjå video ovanfor).

MEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no