SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Balestrand:

Keisar Wilhelm og vikinghelten Fridtjof

Ein mann står mellom leggene til kjempestatuen av Fridtjof den frøkne. (Foto: Ole Fretheim, NRK)
Ein mann står mellom leggene til kjempestatuen av Fridtjof den frøkne. (Foto: Ole Fretheim, NRK)

VIDEO: Programmet 'Tysk keisar i norsk fjord'

Den mest kjende beundraren av Tegnér sin vikinghelt, var tyske Keisar Wilhelm II. Den modige Fridtjof høvde godt inn i det kvasi-vitskapelege tankegodset som tidleg på 1800-talet vart skapt av tyske forskarar.

Publisert 31.05.2002 14:20. Oppdatert 23.08.2002 12:17.
Idéane gjekk ut på at leiarkasten "ariarane" i India skulle ha sin "urheim" og sitt opphav ein stad i Norden. Dette la seinare grunnlaget for raseteoriane om det ariske og germanske "overmennesket" som vart adoptert av nazistane.

To statuer

Keisar Wilhelm II fekk reist statuen av kong Bele.
Fridtjof har godt utsyn over Sognefjorden på sokkelen ovanfor ferjekaien på Vangsnes. (Foto: Ole Fretheim, NRK)
Keisar Wilhelm var frå 1890-talet ein årviss gjest i Balestrand, og fekk i 1913 reist kjempestatuen av Fridtjof den frøkne på Vangsnes, og statuen av kong Bele ved gravhaugane i Balestrand. Dei var skapte av kunstprofessorane Max Unger og Giertz. Bronsestatuen av Fridtjof på Vangsnes er 12 meter høg, og står på ein 14 meter høg sokkel.

Århundrets hending i Sogn

Tusenvis av menneske fylte parken og bøane kring statuen.
Avdukinga av dei to statuane den 31. juli 1913 vart århundrets hending i Sogn:
Folkefesten varte i fleire dagar. Her ved sokkelen på statuen.
Tusenvis av menneske frå inn- og utland strøymde til for å delta i folkefesten, som varde i fleire dagar. Alle hotellrom var borttinga lenge føreåt, og tilreisande måtte slå opp telt i parkar og på gardane kringom. På Kvikne's hotell gjekk dei tidleg tomme for mat. Hotellet måtte opne tønner med naudproviant - kjeks som stod lagra i kjellaren - for å mette alle som strøymde til.
Den keisarlege militærmusikken underheldt, og det vart arrangert roregattaer på fjorden. I Balestrand hadde ein "kledd ut" ein motorbåt som kval, som symde mellom dei keisarlege krigsskipa som låg for anker på Esefjorden!

Keisar og konge på Vangsnes

Kong Haakon VII (fremst) og keisar Wilhelm II før avdukinga på Vangsnes.
Også kong Haakon VII deltok i avdukinga. Han kom til Sogn på panserskipet "Norge" (senka i 1940 ved Narvik), og brukte torpedobåten "Troll" (sjå "Høyanger under krigsutbrotet 1940") til og frå Vansgnes. Også tidlegare statsminister Christian Michelsen var til stades. Orkesteret på keisarskipet "Hohenzollern" spela ein spesialkomponert kantate ved høgtida,og det vart gjort filmopptak.

Svulstig tale

Panserskipet "Norge" og "Hohenzollern" i Esefjorden 30. juli 1913. Foto: Wilse. Norsk folkemuseum.
Keisaren stod for sjølve avdukinga. Han heldt ei svulstig tale om vikingtida og om "blods-band mellom germanske nasjonar":
"Det er ikkje berre som eit teikn på mi takksemd mot Noreg at er gjev desse gåvene. Men det kjem noko anna til, nemleg at eg vil det skal vere eit kjenneteikn på at alle germanske stammar høyrer saman. Som Fridtjof står her - støtta på sitt sverd - som var germanarane sitt edlaste og kjæraste våpen - så kan han åleine minne germanarar, skandinavar og angelsaksarar om at dei er av same stamme og av eitt blod, og at det var forunt alle desse stammar å skape ei verdsutvikling og kultur i gamal dagar. Dersom dei framleis står saman, er eg overtydd om, at dersom Gud skal sende nye oppgåver, då kan dei makte desse oppgåvene - ikkje åleine til sitt eige -men til heile menneskeheita sitt beste. Det er min vilje at Fridtjof skal minne dei som ser han om dette."
Kong Haakon heldt ei meir avdempa takketale for gåva.

Vart ståande

Inskripsjonen under statuen. (Foto: Ole Fretheim, NRK)
Etter 1. verdskrig ynskte mange at Fridtjof-statuen skulle rivast som takk for sist fordi tyske ubåtar hadde senka norske handelsskip. Men statua fekk stå, og Fridtjof skodar framleis utover Sognefjorden frå sin 14 meter høge sokkel på Vangsnes.

Sjå også:
· Keisar Wilhelm II og Balestrand

· Segna om Fridtjof
· Fridtjof-segna og kunstnarane

MEIR OM BALESTRAND 
Balestrand kommune

 
Aviser og media i Balestrand
Historia i Balestrand
Industri og næring i Balestrand
Kjende personar i Balestrand
Kommunehistoria i Balestrand
Krigshistoria i Balestrand
Kyrkjer i Balestrand
Samferdsle i Balestrand
Skular i Balestrand
Verd å sjå i Balestrand

 
Lyd frå Balestrand
Video frå Balestrand
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no