SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Luster:

Knud Baade

"Fjordlandskap med hus" frå 1844. (© Blomqvist Kunsthandel)
Knud Andreassen Baade (1808-1879) fødd i Skjold ved Stavanger, busett i Tyskland. Kunstmålar.

Publisert 31.05.2002 11:51. Oppdatert 10.11.2003 08:57.
Budde i lange periodar i Solvorn, der faren Andreas Baade budde som sorenskrivar for indre Sogn i åra 1830-1846.

Utdanna landskapsmålar

Knud Baade kom i 1923 i kunstmålarlære hjå C. Lehmann i Bergen. Her utdanna han seg til "landskapsmålar". Studerte seinare målarkunst ved akademiet i København. Livnærte seg 1829-1831 som portrettmålar i Oslo.

Då faren i 1830 flytta til Solvorn, reiste Knud Baade med. Her måla Baade ei mengd bilete med motiv både frå Sogn og andre lutar av fylket. I 1836 reiste han på oppmoding frå I. C. Dahl til Dresden, der han vart Dahl sin elev. I 1839 måtte han avbryte arbeidet på grunn av ein augesjukdom, og vende då tilbake til Solvorn.

Innkjøp av prinsen

Han tok opp att målinga i 1843 og flytta til München, der han budde til han døydde. I tillegg til fleire reiser til Sogn og Hardanger, reiste Baade mykje i Tyskland og måla m.a. ein mengd motiv frå Alpane. Etter ei utstiling i München kunstforening 1849 vart eit måneskinsbilete frå Norskekysten kjøpt av prins Luitpold av Bayern. Dette gjorde Baade vide kjend, og resten av livet heldt han seg stort sett til å måle effektfulle måneskinsbilete, prega av sterke og dramatiske kontrastar mellom lys og skugge. Dette var bilete som han fekk godt sal på, men alle har slett ikkje same kunstnarlege verdi.

Byste i München

Baade vart ein populær kunstnar i Tyskland, og i 1861 sette kong Ludvig av Bayern opp ein byste av Baade i München. Baade heldt ei rad utstillingar i Europa og USA, og vart kjøpt inn til fleire framståande kunstmuseum. Fleire av bileta hans er litograferte.

"På vandring i skogen" frå 1848. (© Blomqvist Kunsthandel)


MEIR OM BALESTRAND 
Balestrand kommune

 
Aviser og media i Balestrand
Historia i Balestrand
Industri og næring i Balestrand
Kjende personar i Balestrand
Kommunehistoria i Balestrand
Krigshistoria i Balestrand
Kyrkjer i Balestrand
Samferdsle i Balestrand
Skular i Balestrand
Verd å sjå i Balestrand

 
Lyd frå Balestrand
Video frå Balestrand

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no