SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Balestrand:

Slagbjørnen drap folk

I 1881 herja ein slagbjørn i fjella ved Balestrand. Den vart sidan kalla "Styggebjørnen". Aksel Øyri var den første som kom ut for bjørnen. Den gjekk til åtak og skada Aksel stygt. Det vart jakta på den, og Mons Hagen skamskaut bjørnen.

Publisert 30.05.2002 12:26. Oppdatert 14.01.2004 12:14.

Angreip ungar

Nokre dagar seinare vart fire born som var på veg til støls frå garden Bruhjell angripne av bjørnen. Han sette etter ei 13 år gamal jente, men var så skada at han ikkje nådde henne att.

Bjørnejeger døydde

Den vidgjetne bjørneskyttaren Nils J. Røysum frå Leikanger vart beden om å hjelpe, og saman med hund og karar frå bygda sette Nils til fjells. Hunden fann den skadde bjørnen, som sette unna ned etter lia. Den vart skadd av fleire skot, men stakk seg bort. Karane sette etter, fann den att, og gav den fleire skot slik at bjørnen til slutt drog seg fram berre på framlabbane. Slik gøymde den seg i eit kratt, og Nils Røisum og Torleif Dale gjekk innpå for å støkke bjørnen ut.
Då rusa bjørnen brått imot dei. Nils Skaut den i brystet før han hoppa unna, medan Torleif fekk bjørnen over seg. Kant i kant rulla mann og bjørn ned etter ufsene. Nils torde ikkje skyte, for mann og bjørn låg i ei einaste elte. Men då bjørnen låg ørlite i ro, fekk Nils Røysum inn eit dødeleg skot, og bjørnen for kast i kast ned etter berget.
Også Torleif ramla utfor ein liten skrent. Då Nils kom ned, var Torleif framleis i live, men han døydde etter nokre minuttar.

Kule i brystet

Då Torleif Dale vart obdusert, viste det seg at ei geværkule hadde råka han i brystet, men ut frå omstenda var det ingen som ville laste bjørneskyttaren Nils Røisum for det som hende.

Bjørnejakt i Halsali

Same året vart det elles skote to bjørnar i Halsali i Esedalen.

MEIR OM BALESTRAND 
Balestrand kommune

 
Aviser og media i Balestrand
Historia i Balestrand
Industri og næring i Balestrand
Kjende personar i Balestrand
Kommunehistoria i Balestrand
Krigshistoria i Balestrand
Kyrkjer i Balestrand
Samferdsle i Balestrand
Skular i Balestrand
Verd å sjå i Balestrand

 
Lyd frå Balestrand
Video frå Balestrand
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no