SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Balestrand:

Kriminalsoger frå Balestrand

Avretta for blodskam

I 1651 vart Erik Olson Kvalem avretta etter at ein granne hadde meld han til futen. Men grannen hadde også ein annan plan: Like etter at Kvalem hadde tapt hovudet under skarprettarøksa, tok anmeldaren Markus Eiki over gardsbruket til den avretta.

Publisert 30.05.2002 10:22. Oppdatert 04.11.2002 15:51.

Mord og halshogging på garden Eiken

- to dømde for mord på ei kvinne, og enkjemannen dømd for utruskap med ei anna kvinne som også vart dømt.

Den gjelda hesten i Vetlefjorden

Ei av dei merkelegaste sakene om ærekrenking finn vi i Vetlefjorden. I eit gjestebod skulda ein bonde ein annan for å ha gjelda (kastrert) sin eigen hest. Den fornærma fekk saka inn for retten...

Stal kyrkjebøssa - dømd frå livet

Jens Endreson Kvamme stal fattigbøssa i Kvamsøy-kyrkja. Han vart dømd til halshogging, men slapp med to års tukthus.

Presten fekk heimebrentapparatet

Då buet etter ein avdød skulle gjerast opp, var heimebrentapparatet søkk borte. Etter ei tid fann ein heimebrentapparatet heime hjå presten.

Pengemakaren i Tusvik

På garden Tusvik aust for Nessane vaks det på slutten av 1700-talet opp ein kar som heitte Ola. Han ville reise ut, men mangla pengar. Då laga han seg like godt ei støypeform og støypte sine eigne 2-skillingar. Han hadde greidd å bruke tre heimeavla myntar før han vart teken. Kva han fekk i straff for falskmynteriet, er ukjent.

Reisepengar frå kollekt

Ein husmann frå Farnes vart kalla "Reisande-Erik" fordi han var mykje ute på reise. Han dreiv som murar på 1800-talet, og var eit tid på fiske. Ein gong mangla han pengar til heimreise, men var ikkje rådlaus: Han skipa til eit møte av eitt eller anna slag, og der tok han kollekt.
Dermed fekk Reisande-Erik pengar til å kome seg heim!

MEIR OM BALESTRAND 
Balestrand kommune

 
Aviser og media i Balestrand
Historia i Balestrand
Industri og næring i Balestrand
Kjende personar i Balestrand
Kommunehistoria i Balestrand
Krigshistoria i Balestrand
Kyrkjer i Balestrand
Samferdsle i Balestrand
Skular i Balestrand
Verd å sjå i Balestrand

 
Lyd frå Balestrand
Video frå Balestrand
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no