SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Balestrand:

Kunstnarane og Balestrand

Vindreken ved Esefjorden er truleg det mest måla fjellmotivet i Noreg. Til venstre er Balholmen og til høgre er Hella. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Vindreken ved Esefjorden er truleg det mest måla fjellmotivet i Noreg. Til venstre er Balholmen og til høgre er Hella. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Knapt nokon stad i Noreg har vore så populært reisemål for norske og utanlandske kunstnarar som Balestrand. Fjellet Vindreken, som kvar vinter slepper ned fonna som stengjer riksveg 58 ved Esefjorden, må vere det mest måla fjellmotivet i Noreg.

Publisert 30.05.2002 09:02. Oppdatert 09.11.2006 09:48.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Den usle husmannsstova i Munken går også att i ei mengd motiv. Det same gjer Balehaugane og utsynet mot Vangsnes - og Balestrand måla frå Vangsnes på motsett side av fjorden.
Fleire av desse motiva finn ein i den store kunstsamlinga med over 100 kunstverk på Kvikne's hotell, og elles i Fridtjof Smidt-Hald-samlinga på Midtnes Pensjonat og i Sparebanken Sogn og Fjordane sine lokale, der det m.a. heng bilete av Hans Andreas Dahl, Franz Schiertz og David Kindleberger.

Amaldus Nielsen-motiv frå Balestrand. (Blomquist Kunsthandel)


Dei første kunstnarane til Sogn

Dei første kjende bilete av Sogne-naturen skriv seg frå 1700-talet, først og fremst frå Lærdal.

Einar Enblom: Vintermotiv mot Dragsvik (Blomquist Kunsthandel)


Romantikarane til Balestrand

Men Johannes Flintoe, I.C. Dahl, Thomas Fearnley og H.F. Gude kom også til Balestrand.
· Tidemand og Gude
· Thomas Fearnley til Balestrand
· Kunstnarane vitja Fjærland

Esaias Tegnér og Fridtjofs Saga

· Segna om Fridtjof
· Fridtjof-segna og kunstnarane

MEIR OM BALESTRAND 
Balestrand kommune

 
Aviser og media i Balestrand
Historia i Balestrand
Industri og næring i Balestrand
Kjende personar i Balestrand
Kommunehistoria i Balestrand
Krigshistoria i Balestrand
Kyrkjer i Balestrand
Samferdsle i Balestrand
Skular i Balestrand
Verd å sjå i Balestrand

 
Lyd frå Balestrand
Video frå Balestrand
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no