SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Gaular fødde år 1850-1900

Omtalene er ordna etter fødselsår:

Publisert 29.04.2002 12:00. Oppdatert 26.04.2007 14:11.
Førre side:
· Kjende personar i Gaular fødde før år 1850

Ole R. Døskeland

(1851-1932) frå Døskeland. Bonde og Høgre-politikar.

Mikal Hetle

(1853-1930) frå Hetle. Bonde.

Ola Johannesson Vik

(1854-1897) frå Viksdalen. Lærar og bladutgjevar.

Cornelius Nielsen

(1855–1944) frå Gaular. Entreprenør. Vart såra under eit bombeåtak mot den tyske ubåthamna i Laksevåg den 4. oktober 1944 og døydde den 8. oktober 1944.

Søren Tjønneland

(1868-1954) frå Tjønneland, busett i Bergen. Murar, fagforeningsmann og Arbeidarparti-politikar.

Henrik Hetle

(1870-1906) frå Hetle. Bonde. Vart i 1906 funnen død ved Hetle-støylen.

Nikolai Vindheim

(1871–1945) frå Viksdalen, busett i Bergen. Murar. Skadd då tyskarane sprengde bombeskadde hus i Laksevåg den 23. august 1945 og døydde av skadene den 25. august 1945.

Olaf Hjelmeland

(1872-1964) frå Hjelmeland. Likningssekretær, lokalhistorikar og politikar.

Alf Harlem

(1873-1955) frå Oslo, busett i Bygstad, seinare Voss. Distriktslege og fossekjøpar.

Kristian Eimhjellen

(1874–1942) frå Eimhjellen i Hyen, busett i Naustdal og Bygstad. Lærar og ungdomslagsmann.

Brita Lien

(1875-1965) frå Bygstad. Sterkt engasjert i fråhaldsrørsla. Gav i 1920 ut songbok med eigne songar.

Rognald Mikalson Hestebeit

(1878-1977) frå Hestebeit i Viksdalen. Bonde, emissær og Venstre-politikar. Reiste frå 1914 som emissær for Norsk Luthersk Kinamisjonsforbund. Medlem av kommunestyre og skulestyre i fleire år frå 1910. Vararepresentant til Stortinget 1937 - 1945.

Fredrik Mikal Hjelmeland

(1879-1968) frå Hjelmeland. Bonde. Utvandra 1901 til Amerika, men returnerte i 1910 og tok over garden, der han bygde ein av dei første siloane i Sogn og Fjordane i 1926. Far til entreprenørane Gunnar, Andreas, Finn og Fritz Hjelmeland (sjå: Forretningsfamilien Hjelmeland).

Petter Søgnen

(1879–1944) frå Gaular, busett i Bergen. Lagerarbeidar. Omkom under den store eksplosjonsulukka på Vågen i Bergen den 20.april 1944, då trålaren ”Voorbode” med 120 tonn dynamitt eksploderte ved Festningskaien.

Isak Kolbeinson Lyngstad

(1881-1965) frå Lyngstad. Bonde og anleggsarbeidar under utbygginga av Høyanger i 1916. Isak var uvanleg sterk og seig, og arbeidde på Høyanger-anlegga som bærar. Ein gong bar han ei kasse på 80 kilo opp til Grimsosen i 578 meter høgde over bygda utan å kvile seg undervegs. I tillegg bar han eit spann med spekesild i neven.

Mathias M. Raaheim

Mathias M. Raaheim

(1881–1967) frå Råheimsdalen. Bonde, offiser og politikar. Medlem av kommunestyret frå 1907, ordførar 1925–1947 med unntak av krigsåra.

Magnhild Hole

(1886-1961) busett Bygstad. Lærar og politikar. Kom til Bygstad som lærar i 1921, og skula til 1951. Som pensjonist engasjerte ho seg i lokalpolitikken, og vart den første kvinna i Gaular kommunestyre i 1951. Ho var medlem av kommunestyret til 1959, og sat også i skulestyret.


John C. Aase

(1886–1962) frå Åse. Vegoppsynsmann og oppfinnar

Ole Hetle

(1887-1968) frå Hetle, utflytt 1914 til Bergen.

Henrik Andreas Rørstad

(1889-1918) frå Rørstad. Emigrerte 1910 til Amerika, der han som så mange andre innvandrarar vart mobilisert til krig i 1914. Han fall i Frankrike, og er gravlagd i heimbygda.

Peder Furubotn

(1890-1975) frå Brekke, busett i Bergen. Snekkar og kommunistleiar.

Matheus Hetle

(1890-1963) frå Hetle.

Gustine Gabrielsdotter Hjelmeland

(1895-1984). Lærar og misjonskvinne. Bygde for eigne midlar bedehus på Hjelmeland, innvigd 1940. Ho var lærar på Hjelmeland skule og seinare på sentralskulen i Bygstad.

Knut Tjønneland

(1895–1966) frå Gaular. Lærar og tillitsmann i Det Norske Totalavholdsselskap. Tildelt deira høgste utmerking, Kloster-medaljen.

Karl Nikolai Vindheim

(1896-1961) frå Øvre Kjelstad. Bonde, målar og handverkar som dreiv som rosemålar og produserte husflidvarer, leikety og smågjenstandar i ein verkstad som han bygde på garden. Karl heldt også målarkurs.

Olav Døskeland

(1897-1985) frå Døskeland. Bonde og politikar. Var ordførar i Gaular frå 1952 til 1968. Son til Ole R. Døskeland.

Neste side:
· Kjende personar i Gaular fødde år 1900-1950
Førre side:
· Kjende personar i Gaular fødde før år 1850


MEIR OM GAULAR 
Gaular kommune

 
Historia i Gaular
Industri og næring i Gaular
Kjende personar i Gaular
Kommunehistoria i Gaular
Krigshistoria i Gaular
Kyrkjer i Gaular
Samferdsle i Gaular
Skular i Gaular
Verd å sjå i Gaular

 
Lyd frå Gaular
Video frå Gaular
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no