SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Gaular fødde før år 1850

Omtalene er ordna etter fødselsår:

Publisert 29.04.2002 11:26. Oppdatert 03.02.2006 09:14.

Atle jarl

også kalla "Atle jarl den mjove". Han skal etter sagaen ha styrt Sygnafylket (Sogn) ei tid.

Friedrich von Storm

(1759-1821) offiser (major) busett i Osen.

Simon Danielson Årteig

(ca. 1769-1829) frå Bell. Segna fortel at han vart funnen som spebarn i eit naust ved Vikdalsvatnet.

Jens Ludvigsson Rennord

(1780-1846). Prost og eigar av storgarden Osen gard.

Øystein Kjelstad

(1764-1806) frå Øvre Kjelstad. Kunsthandverkar.

Kristen Kjelstad

(1766-1844) frå Øvre Kjelstad. Bonde og rosemålar, og opphavsmann til den kjende "Viksdalsmålinga" eller "Kjelstadstilen".

Bruse Larsson Løfald

(1781-1864) frå Hestad. Bonde, lærar og politikar. Medlem av kommunestyre, formannskap - og varaordførar 1845-1848 . Vararepresentant til Stortinget 1839, 1842 og 1845.

Ola Ottosen Selberg

(1787-1870) frå Bygstad. Bonde, og første ordførar i Gaular frå bondestanden då han vart valt i 1845-1848.

Ole Jonsen Storevigen

(1793-1863) frå Bygstad. Jekteskipper, og landskjend som såkalla "sterk mann".

Christian Gottfried Reinhardt

(1799-1870). Offiser og politikar. Kaptein i den Bergenske Brigade 1839-1864, og budde i Lavik. Stortingsrepresentant 1854 og 1857. Flytta til Sveen i Bygstad, der han døydde.

Gjert Eriksson Hetle

(f. 1809) frå Viksdalen. Bonde og rosemålar. Han var kjend som ein dyktig rosemålar med ein stil som seinare har vorte kalla "Gjert i Øyå"-stilen.

Johan Ivarsson Skagen

(1814-1910) frå Fossevik, busett på Skagen. Bonde og organisasjonsmann.

Ola Rognaldsson Døskeland

(1820-1906) frå Døskeland. Bonde og politikar. Var ordførar i Gaular i fleire periodar frå 1952, og nest etter Ola Selberg den andre "bondeordføraren" i Gaular. Far til Ola R. Døskeland.

Albert Henrik Krohn Balchen

(1825-1908) fødd i Gaular, der slekta ei tid hadde tilknyting til Sveen. Prest og politikar. Var sokneprest fleire stader på Austlandet, m.a. i Trysil der han hadde mange offentlege tillitsverv. Stortingsrepresentant frå Sarpsborg 1868-1869 og 1871-1876. Vararepresentant frå Larvik og Sandefjord 1886-1891. Gav ut ”Udvalg af christelige Psalmer” (1851) og ”Kort Grundrids af den norske Ord- og Sætningslære ”(1854).

Gunnar Lundekvam

(f. 1816) frå Lundekvam. Kjend som meisterspelemann, gjekk under tilnamnet ”Spele-Gunnja”.

Anders R. Hjelmeland

(1836–1910) frå Bygstad. Bonde, lærar og emissær.

Ola Nos

(1849-1923) frå Lundekvam, busett på Nos. Skomakar og spelemann, som gjekk under tilnamnet Spelar-Ola.

Neste side:
· Kjende personar i Gaular fødde år 1850-1900


MEIR OM GAULAR 
Gaular kommune

 
Historia i Gaular
Industri og næring i Gaular
Kjende personar i Gaular
Kommunehistoria i Gaular
Krigshistoria i Gaular
Kyrkjer i Gaular
Samferdsle i Gaular
Skular i Gaular
Verd å sjå i Gaular

 
Lyd frå Gaular
Video frå Gaular
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no