SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gaular:

Hetlesaka og justismordet

Hetle i Viksdalen. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Hetle i Viksdalen. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Knapt noko anna rettssak utanom rettsoppgjeret etter 2. verdskrig vekte slik merksemd i Noreg på 1900-talet som Hetlesaka i Viksdalen. Saka vart etterforska og kom først for retten som ei mordsak med to dømde, men den enda i det som er det verste kjende justismordet i Noreg i nyare tid.

Publisert 26.04.2002 13:44. Oppdatert 11.06.2004 13:54.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Hetlesaka 1907 [WM]  - reportasje og høyrebilete av Ottar Starheim om Noregs mest kjende justismord, då Mikal og Ole Hetle med urette vart dømde for drap på naboen Henrik Hetle.
Gravsteinen til Mikal G. Hetle med inskripsjonen: "Skuldlaus dømt i 1907. Frikjent 7. april 1943." (Foto: Arild Nybø, NRK)
I august 1906 melde familien til Henrik Hetle ifrå om at den 36 år gamle bonden var sakna. Det vart sett i gang leiting med manngard, og Henrik vart funnen død nokre steinkast frå selhusa på Hetlestøylen. Liket låg samankrøkt i ein liten myrsump.

Det hadde lenge vore ugreie mellom Henrik Hetle sin familie og Mikal Hetle og hans familie på nabobruket om nokre utmarksteigar på ein stad som vart kalla Merket.

Rykteflaumen

Alt før Henrik Hetle vart funnen død ved støylen, tok ryktet til å gå i bygda om at Mikal hadde teke grannen av dage, og at han hadde fått hjelp av sonen Ole Hetle til dette.
Liket av Henrik Hetle vart undersøkt ved ein mangefull obduksjon utført av cand med. Alf Harlem i ei utløe på støylen, der dei ikkje kunne slå fast noka dødsårsak. Rykta svirra og ville ha det til at Henrik hadde blitt slegen i hel av grannen Mikal Hetle og sonen Ole som dreiv slått på teigen sin i Merket. Så skulle dei to ha frakta liket på hesterygg til støylen og dumpa det der for å løyne spora.

Arrestasjonen

Mikal og sønene Ole og Matheus Hetle vart arresterte og stilte for retten i Bergen. Før saka kom for retten, hadde bygdefolk m.a. kontakta ei synsk kvinne som både såg merke etter hestesko og andre teikn som stadfesta historia om eit lik som var frakta på hesterygg. Det var difor liket låg krøkt då dei fann det, sa folk.

Parodisk rettssak

Mikal Hetle hadde ein del motstandarar i bygda frå før, og før rettssaka starta i Bergen i 1907 vart dei innkalla vitna samordna og einsretta, slik at det skulle føre til fellande dom for grannedrap. Medan rettssaka gjekk, fekk desse personane som var imot Mikal Hetle, høve til å samle vitna og påverke dei. M.a. endra ei tenestejente som hadde vore på setra den aktuelle kvelden vitneprovet sitt til at ho skulle ha sett folk luske rundt på støylen i nattemørkret. Det same skjedde med andre "svake" personar i bygda, som vreid forklaringane sine slik at dei passa inn i "drapsmønsteret".

Ingen funn som prova noko vart lagt fram, og dommen bygde på det som folk fortalde og trudde kunne ha hendt.

Dommen

Mikal og Ole Hetle vart funne skuldige i overlagt drap på Henrik Hetle. Mikal fekk livsvarig fengsel, Ole fekk 10 år. Sonen Matheus på 16 år vart frikjend. I tillegg vart Mikal dømd til å betale enkja etter Henrik ei så stor erstatning at han måtte gå frå gard og grunn. Ein slektning greidde likevel å kjøpe garden attende noko seinare.
Saka vart appellert fleire gonger, utan at det nytta.

Frikjenning og oppreising

Mikal Hetle døydde i 1930. Han kalla presten til seg på dødsleiet og bedyra på nytt si uskuld.
I 1942 tok den då okkupasjonsstyrte norske Høgsteretten endeleg opp appellsaka, og i 1943 vart Mikal og Ole Hetle frikjende - Mikal post mortem. Sidan Ole Hetle vart NS-medlem under krigen, var det mange som hevda at frikjenninga var eit "bestillingsverk". Difor vart saka etterprøvd av ein demokratisk Høgsterett like etter krigen. Den kom fram til same frikjenningsdom som i 1943.

Etter opptak frå stortingsmann Gunnar Garbo, Venstre, fekk Ole Hetle i 1959 oppreising og erstatning av Stortinget for den uretten han hadde lidd.

På gravsteinen til Mikal Hetle ved Viksdalen kyrkje har familien hogge inn: "Skuldlaus dømt i 1907. Frikjent 7. april 1943.".
Gravsteinen til Mikal G. Hetle. (Foto: Arild Nybø, NRK)

MEIR OM GAULAR 
Gaular kommune

 
Historia i Gaular
Industri og næring i Gaular
Kjende personar i Gaular
Kommunehistoria i Gaular
Krigshistoria i Gaular
Kyrkjer i Gaular
Samferdsle i Gaular
Skular i Gaular
Verd å sjå i Gaular

 
Lyd frå Gaular
Video frå Gaular
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no