SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Stryn - naturkatastrofer:

Den vesle istida

Briksdalsbreen har på ny rykt framover med fleire hundre meter på få år, slik som i den vesle istida. I 2002 dekkjer breen heile Briksdalsvatnet. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Briksdalsbreen har på ny rykt framover med fleire hundre meter på få år, slik som i den vesle istida. I 2002 dekkjer breen heile Briksdalsvatnet. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Den vesle istida vart tida frå slutten av 1600-talet og fram mot 1800 kalla. Middeltemperaturen i Noreg fall dramatisk, og armane på Jostedalsbreen skaut mange kilometer frametter dalane. Bøndene i fjelldalane miste fjellbeite og sætrar, og elvar og snøskred tok nye far over eng og åker.

Publisert 22.04.2002 13:35. Oppdatert 29.01.2007 13:53.
Breane kom heilt ned i åkrane på 1700-talet. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Is ned på åkeren

På Tungøen i Oldedalen seig isbreen heilt ned på åkeren, og mange bønder måtte tigge seg til maten elles i bygda. Også husa vart i 1742 sopte på elva av isras og flaum, og alle på garden med unntak av to personar strauk med.

Bondehøvdingen som fraus ihel

Hugleik Tungøen vart særleg ille faren: Snøskred og isras hadde øydelagt mykje av jorda, og i 1695 brann alle husa på garden. Saman med grannen Ola Kvamme drog han i 1702 avgarde for å klage si naud til Kongen i København. Han gjorde seinare reiser til Oslo i liknande ærend. Under heimreis frå Oslo kom han i 1706 ut for uver i Sværeskaret i Balestrand og fraus ihjel.

Minnestøtta over Hugleik Tungøen i Oldedalen. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Minnestøtter

Både i Sværeskaret og i Oldedalen er det reist minnestøtter over Hugleik Tungøen.
På minneplata i Oldedalen står det (sjå biletet): "I strid for eit bondesamfunn som var utarma av naturulukker, uår og store ytingar til jorddrott, var Hugleik Tungøen bøndene sin førar, rådgjevar og fremste sendemann til Kongen i København og til hans ombodsmenn i Kristiania og Bergen. Under ei av desse ferdene sette han live til i Sværeskaret 8 dagar føre jul året 1706. I taksemd vart dette minne reist året 1966."

Sjå også:
· Jostedalsbreen - ein lunefull granne
· Hungersteinen i Solvorn
· Ulukker og naturkatastrofar i Stryn


MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no