SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Stryn fødde år 1875-1900

Omtalane er ordna etter fødselsår:

Publisert 11.04.2002 09:43. Oppdatert 27.04.2007 13:29.
Førre side:
· Kjende personar i Stryn fødde år 1850-1875

Per Bolstad

(1875-1967) frå Ålesund. Musikar og komponist.

Gabriel Bruvoll

(1876-1967) frå Olden, busett i Måløy. Overrettssakførar og politikar.
Jon Skaar sr.

Jon Skaar sr.

(1876–1964) frå Mindresunde. Grunnleggjar av fiskeeeksportfirmaet Skaar & Co. i Måløy.


Sivert Nesdal

(1876–1962), frå Loen. Professor og misjonsprest.

Ole Jakobson Loen

(1878–1949), frå Loen. Overrettssakførar og ivrig sportsfiskar, som m.a. gav ut ei illustrert bok om sportsfiske i 1932.

Arne Eliasson Sølvberg

(1879-1954) frå Innvik, busett i Naustdal. Lærar, organisasjonsmann og redaktør.

Per Lunde

(1879–1956) frå Stryn. Ordførar og major.

Elias Faleide

(1879-1967) frå Faleide i Stryn. Fylkesagronom og politikar.

Rasmus Glomnes

(1881–1965) frå Oppstryn. Emissær og forfattar. Gav ut diksamlinga ”Glimesteinar” på Lunde Forlag 1936.

Johannes Olsson Eide

(1882–1945) frå Olden. Lærar og Arbeidarparti-politikar som busette seg i Balsfjord og Trøndelag. Redaktør i arbeidaravisa i Namsos 1917-1921, og ordførar i Balsfjord i fire år. Vararepresentant for Sør-Trøndelag på Stortinget 1925-1927 og 1931-1933.

Hans Paulson Svarstad

(1883–1971) lærar og politikar, frå Faleide. I lang tid styrar av Norheimsund middelskule, og hadde ei rad offentlege verv i Hardanger, før han vart valt som stortingsrepresentant for Kristeleg Folkeparti frå 1937 til 1953. Var m.a. utsending til den parlamentariske fredskongressen i Reykjavik 1947, og var som skulemann medforfattar av ”lesebok for norsk ungdom” 1925. Gav elles ut to forteljingar i bokform.

Rasmus Yri

(1883–1958) frå Olden. Hotelleigar og handelsmann i Olden.

Knut A. Folva

(1883-1970) frå Oppstryn. Skodespelar og teatersjef. Reiste 1902 til Amerika, der han turnerte med eit reiseteater som skodespelar. Vart seinare teatersjef, og prøvde seg også som gullgravar og farmar.

Amund Mork

(1884-1964) frå Oppstryn. Lærar og bygdediktar, som m.a. skreiv ”Nordfjord-songen” i 1931

Hans Bull Brodtkorb

(1884-1946) fødd i Tingvoll, oppvaksen på Faleide. Storviltjeger, eventyrar og forfattar.

Rasmus Larsen Hatledal

(1885–1963) frå Markane. Offiser, oberst og sjef for Generalstaben frå 1938.

Ingebrigt Beinnes

(1885-1971) frå Olden. Lærar, organisasjonsmann og kunstmålar.

Olav Karstad

(1886-1964) frå Solheimsdalen i Førde. Sivilagronom. Organisasjonsmann og landbruksskulerektor.

Johanne Samuline Pedersen

f. 1887 på Blakset. Jordmor og Arbeidarparti-politikar.

Samuel Bergset

(1888-1974). Bonde og spelemann, som m.a. var med og skipa spelemannslaget ”Fjelljom” på Nordsida. Bergset spela mykje saman med Jon Rosenlid, og var spelemann i over 300 brudlaup.

Per Reme

(1888-1982) frå Innvik. Bonde og politikar og vegforkjempar. (Høyr Reme i radioklipp under "Strynefjellsvegen".)

Hallvard Sindre

(1889-1981) frå Sindre. Bonde og politikar. Son til Rasmus Sindre. (Sjå denne under "Kjende personar i Stryn fødde år 1850-1875"). Medlem av Innvik kommunestyre frå 1917, og ordførar frå 1932 til 1947 – med unntak av krigsåra. Høyr tale av Sindre under "Vegar i Stryn".

Jon Rosenlid

(1891-1974) frå Blakset. Meisterspelemann og slåttekomponist.

Kornelius Sølvberg

(1892-1977) frå Blakset. Bureisar og skribent.

Richard Loen

(1895-1965) frå Loen. Son til Markus Loen og svigerfar til Eivind Grov. Hotelldirektør.

Anton Egge

(1896–1945) frå Stryn. Handelsreisande og motstandsmann. Under 2. verdskrig var Egge engasjert i spreiing av illegale aviser, og vart arrestert 12. januar 1942. Arrestert 12.01.1942, overført Bergen, overført Møllergata 19 i Oslo den 27.02.1942, overført Grini 12.02.1942, overført Sachsenhausen 19.11.1942, overført Natzweiler, Dachau, overført Mauthausen ved Melk, Austerrike og døydde i fangenskap 28.01.1945.

Anders M. Sølvberg

(1898–1965) frå Fjelli. Bonde, politikar og organisasjonsmann.

Kristoffer Olai Svoren

(1899–1942)frå Askvoll, busett i Innvik. Fiskeskipper – Sjå Kjende personar i Askvoll fødde år 1800-1900.


Neste side:
· Kjende personar i Stryn fødde år 1900-1925
Førre side:
· Kjende personar i Stryn fødde år 1850-1875
Hovedside:
· Kjende personar i Stryn
MEIR OM STRYN 
Stryn kommune

 
Aviser og media i Stryn
Historia i Stryn
Industri og næring i Stryn
Kjende personar i Stryn
Kommunehistoria i Stryn
Krigshistoria i Stryn
Kyrkjer i Stryn
Samferdsle i Stryn
Skular i Stryn
Verd å sjå i Stryn

 
Lyd frå Stryn
Video frå Stryn
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no