SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Solund:

Ferdsla på sjøen i Solund

Ekspressbåten på veg til Hardbakke. (Foto: Steinar Lote, NRK)
Ekspressbåten på veg til Hardbakke. (Foto: Steinar Lote, NRK)

Publisert 11.03.2002 11:08. Oppdatert 27.02.2006 09:29.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Losna får ferjekai [WM]  - sendt på NRK1 20.10.1999. Med Thorvald Netteland, ordførar Steinar Krakhellen, Jørdi Maria Losnegård, Kjellfrid Bøthun og Per Daniel Losnegård. Reporter: Gro Ravnestad. Foto: Arild Nybø.
  • video Losna får ferjekai (BREIBAND) [WM]  

Fylkesbaatane sine stoggestader:

har gjennom tida hatt 16 stoggestader i Solund kommune. Nordfjordruta til Fylkesbaatane gjekk første åra i indre lei gjennom Krakhellesundet, men la om til ytre lei gjennom Ytre Steinsund ei kort tid, før ein gjekk tilbake til å nytte indre lei.

· Krakhellesundet fekk rutestogg på Fylkesbaatane si Sunnfjord-rute i 1862. Søren Krakhellen var i lang tid ekspeditør og bygde kai for rutebåtane.

· Buskøy fekk stjernestogg på Nordfjordruta i 1868 og fast rutestogg like etter. I mange år var Buskøy viktigaste stoggestaden for Fylkesbaatane i Solund, med stor frakt av sild. Georg Hess var ekspeditør (sjå "Hess-slekta tek over på Buskøy")

· Steinsundholmen fekk rutebåtstogg på Steinsundvika i 1875 med Halvard Jensen som første ekspeditør. Den tida var det uråd for Fylkesbaatane å gå inn i Indre Steinsund. Det vart mudra og utdjupa seinare.

· Nåra fekk rutestogg i 1877 då Fylkesbaatane let Nordfjordruta gå ytre lei. Frå 1972 vart Nåra stoggestad for ekspressbåten Nordfjord-Bergen nokre få år.

· Tangenes fekk rutestogg ei tid før 1887.

· Rognsvåg ved Kolgrov fekk rutestogg frå 1897. I 1912 vart ekspedisjonen flytta til Kolgrov.

· Lågøy fekk stjernestogg på sommarrutene frå 1900, og fast stogg frå 1912.

· Nesefjord fekk stjernestogg i Kråkenessundet i 1907.

· Indrøy vart stoggestad på lokalruta Bergen-Solund-Askvoll som starta i 1910.

· Husøy fekk rutebåtstogg i 1912 etter først å ha fått avslag i 1903 og 1906 frå Fylkesbaatane. I 1951 vart det bygd ny kai, og staden var med på lokalruta som gjekk mellom Bergen og Gulafjordane.

· Kråkøysundet vest for Hersvik vart stoggestad kring 1915, og vart i 1918 registrert som største stoggestaden i kommunen.

· Losna fekk rutestogg ca. 1918.

· Hardbakke fekk rutestogg ca. 1930 på ei motorbåtrute Gulen-Hyllestad-Solund ein gong i veka. Frå 1950-åra fekk Hardbakke stogg av ruta Solund-Gulafjordane-Bergen

· Ytrøygrend fekk rutestogg i 1930-åra.

· Hjønnevåg fekk båtrute sommaren 1955. Då ruta vart kutta året etter, truga bygdefolket med skattestreik. Etter forhandlingar kom Hjønnevåg med i lokalrutene som gjekk på Bergen.

· Eide fekk rutebåtkai i 1956.

Ferjesambandet i Ytre Sula

Ferjesambandet Nåra - Daløy knyter Ytre og Indre Sula saman og vart opna 1974. Kjøpmann Henrik Tungodden hadde i mange år før det drive skyssbåt over sundet. Etter at det lokale fiskarlaget lenge hadde kravd offentleg ferje over Ytre Steinsund, kjøpte fiskar Rolf Trovåg bilferga "Nårasund" og sette den inn i sambandet. Kommunen og fylket gav driftsstøtte. Fylkesbaatane tok over drifta i 1979. I 2006 vart ferjesambandet Nåra - Daløy avløyst av ei mykje kortare ferjestrekning mellom Daløy og Haldorsneset, og med veg frå Haldorsneset til Sætrevågen.

Ferjesamband Rysjedalsvika-Krakhella

i Solund vart opna i 1972. Vegvesenet og lokale krefter arbeidde først for at ferjeleiet skulle byggjast i Lifjorden lengre vest, men tapte mot Rysjedalsvika. Den første planen om ferjesamband mellom Hyllestad og Solund var å starta ferje frå Laberg ved Skifjorden og til Leknessund i Nordre Solund - derfrå veg gjennom Solund til ny ferje Steinsund-Nåra og til Kolgrov i Ytre Solund.

Hurtigbåtruta med "Solundir"

Etter mange års misnøye med sambandet til Bergen, kom snøggbåten "Solundir" i 1972. Med "Solundir" kunne sulingane nå Bergen på 3½ time. I 1989 vart båten erstatta av "Fjordglytt".

Ekspressbåtrutene

- sjå Nåra lenger oppe på sida.

MEIR OM SOLUND 
Solund kommune

 
Historia i Solund
Industri og næring i Solund
Kjende personar i Solund
Kommunehistoria i Solund
Krigshistoria i Solund
Kyrkjer i Solund
Samferdsle i Solund
Skular i Solund
Verd å sjå i Solund

 
Lyd frå Solund
Video frå Solund
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no