SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Gloppen fødde år 1700-1850

Omtalene er ordna kronologisk etter fødselsår:

Publisert 04.03.2002 15:28. Oppdatert 17.11.2006 11:07.
Førre side:
· Kjende personar i Gloppen fødde år 1500-1700

Berte Jakobsdtr. Skrøppa

gift med Jørgen Knutson Skrøppa på Breim, vart i 1727 dømd til døden og avretta fordi ho hadde drepe sitt eige barn. Barnet fekk ho etter å ha hatt ”legermål” med Hans Anderson Årdal i Breim. Mannen som ho låg med, fekk ei stor pengebot. (Sjå også Marte Pålsdotter Føleide under "Kjende personar i Gloppen fødde år 1500-1700").

Ola Jonson Seime (Hyenes)

(1741–1818) frå Hyeneset. Bonde og lekpredikant.

Jetmund Larsson Dale

(1755–1840). Frå Markane i Stryn, kjøpte gard på Rygg i Gloppen. Møtte i 1814 på Vange i Vik for å peike ut utsendingar til riksforsamlinga på Eidsvoll.

Peder Pavels

f. 1769 i Ryfylke. Sokneprest, prost og fruktpionér.

Absalon Olsson Wereide

(1770 – 1852) frå Vereide. Var bonde på Vereide, og varamann til Stortinget 1818. Han møtte det meste av denne tingseta som varamann for C.M. Falsen. Vart valt til stortingsrepresentant 1821, og møtte også på omframt-stortinget 1822.

Jørgen Herman Vogt

(1774-1862), var sorenskrivar i Nordfjord 1809-1813. Budde på Nordfjordeid, og seinare på Apalset i Gloppen.

Christian Simonsen Aa (Ausevik)

(1778–1863) frå Hyen. Lærar og lekpredikant.

Christoffer Nielsen Scherdahlen

(1784–1856) frå Skjerdalen. Første ordførar i Gloppen. Forfattar.

Ola Olsson Hjemsæter

(1785–1836) bonde frå Røyrvik i Hyen, og stortingsrepresentant 1824, 1830, og 1836.

Eiliv Eilivson Rønnekleiv

(1788–1877) frå Hyen. Bonde, og kjend som ein dugande spelemann. Då han døydde, vart fela brend. Ho vart ikkje rekna
Rasmus J. Ryssdal. (©Fylkesarkivet)
som eit kristeleg instrument.

Anders Nielsen Holme

(1799–d. etter 1837) frå Hyen. Plassmann på Holme og vidgjeten bjørnejeger.

Rasmus J. Ryssdal

(1805–1875) frå Ryssdal, også kalla Gamle-Ryssdalen på folkemunne, vart vidgjeten for evnene sine til å lækje både folk og dyr.

Jørgen Meier Heffermehl

(1805–1879), skomakarson frå Kristiania, og den første prest i Gloppen som ikkje kom frå embetsætt. Sokneprest i Gloppen 1842 til 1866, og politikar.

Jon Jonsen Hyenes

(1805-1884) frå Hyenes. Klokkar og kyrkjesongar og haugianar.

Joachim Ehrenreich Sivertsen

(1824–1902) frå Sandane, fødd i Bergen. Handelsmann og hotellbyggjar.

Marie J. Dombestein

(1831–1898) frå Sandane. Hotellgrunnleggjar og bakar.

Anders Andersson Ødven

(1834–1931) kom frå Ulvik i Hardanger, og hadde først vore jekteskipper og butikkstyrar hos handelsmann Friis i Handelsstaden Rugsund før han i 1871 kjøpte ein landhandel etter Hans B. Juell på Sandane. Ødven bygde kai, og vart ekspeditør for Fylkesbaatane, og postopnar. Han dreiv også tønnefabrikk på Austrheim.

Jacob Neumann Hammer

f. 1835 på Haus i Hordaland. Handelmann og gjetgjevar.

Chornelius Kristianson Eikenæs

(1838–1922) frå Hestenesøyra. Bonde, som var den første som starta messingstøyperi i bygda.

Klaus A. Egge

(1839–1911) frå Breim. Bonde, som i 1890 bygde Hotel Germania på Egge.

Jakob Hjelmeset

(1849–1877) frå Hjelmeset. Cand. real. 1875. Bondeson, som skal vere den første bondeguten frå Nordfjord som tok universitetsutdanning.

Ludvig Bjørnereim

(skifta namn frå Gåsemyr) (1841–1902). Bonde, handelsmann m.m.

Gabriel Gabrielson Reed

(1845–1882) frå Reed. Lærar og spelemann, far til Gabriel Reed (1869–1957), som var vidgjeten spelemann og slåttekomponist.

Bertel A. Andenæs

f. 1848, frå Andenes i Gloppen. Første politimeister i Sogn og Fjordane.

Elias Melvær

(1848-1924) - amtskulelærar, målreisingsmann og politikar.

Anders Nilson Reed

(1849-1924) frå Breim, busett i Utvik. Skreddar og spelemann. Han var ein svært mykje nytta spelemann i bryllaup og til dans, og spela mellom anna saman med Loms-Jakup og Magne Maurset. Folkemusikksamlaren Arne Bjørndal skreiv opp slåttar etter Reed i 1918.


Neste side:
· Kjende personar i Gloppen fødde år 1850-1900
Førre side:
· Kjende personar i Gloppen fødde år 1500-1700
Hovedside:
· Kjende personar i GloppenMEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no