SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gloppen - jordbruket:

Rovdyrsoger i Gloppen

Resultatet av bjørnejakta i mai 1902 vert vist fram i bankhagen på Sandane. Jegrane f.v.: Steffen Elvebakk (1870-1938) og Johan Fitje (1876-1965). Kristen Henden (1875-1937) til høgre var far til forretningsmannen Olav K. Henden. (Foto © Fylkesarkivet)
Resultatet av bjørnejakta i mai 1902 vert vist fram i bankhagen på Sandane. Jegrane f.v.: Steffen Elvebakk (1870-1938) og Johan Fitje (1876-1965). Kristen Henden (1875-1937) til høgre var far til forretningsmannen Olav K. Henden. (Foto © Fylkesarkivet)
På slutten av 1850-talet gjorde bønder i Gjengedal i Hyen eit mislukka forsøk på tamrein-drift. Reindrifta gjorde at rovdyrbestanden i dette fjellområdet auka sterkt.

Publisert 01.03.2002 16:43. Oppdatert 02.02.2007 08:30.
Jegrane Matias Hole og Rasmus L. Bjørnereim med ein bjørn dei skaut i 1902. (Foto © Fylkesarkivet)

Bjørnejegrane

Rasmus Jakobson Rønnekleiv var ein vidgjeten jeger frå Hyen. I tida kring 1900-talet, skaut han seks bjørnar, og felte i alt 89 hjortar. Kring 1890 skaut Pelsdyrpionér Ole M. Totland frå Bryggja bjørn i Skjerdalen i Hyen. I 1903 vart siste bjørnen i Breim skoten i Våtedalen eit stykke sør for Egge av Iva (Ivar) Kvila frå Breim. I 1905 skaut Rasmus L. Bjørnereim og Mattis Hole eim bjørn ved Fitjestøylane.
I 1908 vart den siste bjørnen i Gloppen skoten i stranda vest for Hyefjorden av Anders Holme frå Hyen. Under hjortejakta kom han over ein sovande bjørn som han skaut på kort hald. I området kring Ålfotbreen, både kring Svelgen og Davik, var det ein sterk bjørnestamme i eldre tider. – Les meir om folk som vart drepne av bjørn i dette området under Bremanger kommune.
Anders Holme felte den siste bjørnen som vart skoten i Gloppen

Jølstring drepen av bjørn i Breimsfjella

Den 13.oktober 1832 var Bendik Johansen (Jeremiassen) Øvrebø frå Klakegg på bjørnejakt i fjella ved Kandalen i Breim saman med ein mann frå garden Mykland og Ole og Bertel (Berulf) Andtonsen frå Egge i Breim. I fjellet ovanfor Mykland kom dei brått på ein bjørn.
Bendik fekk berre inn eitt skot som streifa bjørnen og gjorde den illsint. Ein annan av jegerane bomma. Bjørnen gjekk til åtak, først på Ole Egge som vart hardt skadd. Bendik Øvrebø slo etter bjørnen med geværkolben, og dermed sette bjørnen rett på Bendik. Bertel Antonsen freista å skyte bjørnen, men i det same skotet gjekk av, kasta bjørnen seg til side og kula råka Bendik Øvrebø i staden. Jegeren frå Myklands-garden sprang ned i bygds etter hjelp, men Bendik Øvrebø døydde nett då hjelpa kom fram. Ole Egge måtte berast heim, men kom seg til hektene att.
Denne bjørnen måtte bøte med livet i Våtedalen i 1903. Jaktlaget er bak frå v. Tor Veiteberg, Iver Kvile, Berent Teita og Ola Skinlo. Framme Rasmus Bjørnereim og Gabriel Reed med børsa. Foto: G.L. Bjørnereim, utlånt av Jacob K. Førde

Jerv. (Illustrasjon: NRK)

Jervejakt

Etter at jervebestanden auka i nyare tid, vart ein jerv skoten ved Sandalsstøylen i Breim i 1985 av Andreas Skogli, Olden. Jerven vart kalla ”Trefotingen”, fordi den hadde vore i ei felle og fått kappa av eine framlabben.

Ulven i Gjengedalsmarka

Dei aude fjellviddene kring Hyen har vore siste tilhaldsstaden i Fjordane for ulv og bjørn. Den siste ulven vart skoten i 1950 i Naustedalen, som er grannelaget til Gjengedalsmarka (sjå "Den utrulege Naustdals-ulven"). På 1600-talet budde det folk på fjellgardar i Gjengedalsmarka. Gardane låg så høgt at kornet ofte fraus, og folket livnærte seg m.a. på bjørnekjøt ”og andet saadant grovt skytteri”. Segna fortel at då bonden i Vasslia hadde vore til bygds for å låne seg bryggjestamp til jul, vart han angripen av ulvar på veg heim. Han kvelvde då bryggjestampen over seg og sonen, slik at ulvane ikkje skulle nå dei. Når ulven krafsa under stampen, hogg mannen ulvelabben av med øksa, og den såra ulven vart riven ihjel av dei andre. Slik låg far og son til berginga kom om morgonen. Segna er m.a. teken med i novellesamling av forfattaren Knut Gjengedal.
Det er mykje som tyder på at dette er ei vandresegn, for same historia om bryggjekaret som verna mot ulvar ute på isen finn vi om ein kar frå Bell i Viksdalen i Sunnfjord
(sjå "Rovdyrplaga i Gaular").

MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen
SE OGSÅ
Siste saker:

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no