SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næring i Gloppen:

Reed Foto AS

Per Svein Reed har skapt ein ny arbeidsplass i Breim. (Foto: Randi Indrebø, NRK)
Per Svein Reed har skapt ein ny arbeidsplass i Breim. (Foto: Randi Indrebø, NRK)
Reed Foto AS vart grunnlagt i Breim i 1986 av Per Svein Reed.

Publisert 28.02.2002 14:23. Oppdatert 23.05.2007 07:54.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

Selskapet skaffa tidleg telefotoutstyr som gjorde det mogeleg å ta oppdrag for aviser. Reed Foto fekk store opp-
drag i samband med OL på Lillehammer 1994, og skapte dermed grunnlag for å satse nasjonalt.

Eurofoto i 2000

Per Svein Reed skipa i år 2000 selskapet Eurofoto A/S, som satsar på bruk av digital foto-teknikk, og har både aviser og internett-selskap som kundar. Reed Foto hadde i år 2000 ein omsetning på 4 millionar kroner, og Eurofoto AS 1,5 millionar kroner.

Rettstvist med Norsk Aller

Omsetninga i Eurofoto auka raskt, og det store mediekonsernet Norsk Aller kom med som eigar. I 2004 hadde Eurofoto ei omsetning på vel 21 millionar kroner, og hadde 32 tilsette i 2006. Etter at Eurofoto overtok selskapet Mine Bilder auka verdien av Eurofoto AS sterkt. Dette førde til strid mellom dei gamle eigarane og Norsk Aller om eigarskapet i Eurofoto, ein strid som enda med forlik i 2006. Etter dette eig Norsk Aller 34 prosent av aksjane i Eurofoto, og dermed er største eigar.

Datasafe i 2006

I 2006 starta Per Svein Reed og Atle Hauge fotoforretninga Datasafe AS, som lagar og sel bilete for fagfotografar. Same året vart det skipa eit nytt dotterselskap i med base i Oslo; Eurofoto International AS, som skal satse på den internasjonale marknaden innan digitale fototenester.

Intele i 2007

I 2007 gjekk selskapet inn i det nyskipa konsernet Intele AS som har kring 60 heiltidstilsette og 50 personar på deltid. Intele har hovudkontor i Gloppen kommune.

MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no