SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Hyllestad:

Ulukker i Hyllestad

Vrakdeler, m.a. ein flottør frå
Vrakdeler, m.a. ein flottør frå "Havørn", som styrta i Lifjellet. Foto frå Sogeskrift frå Hyllestad, utlånt frå Bergens Tidende
Ordna etter årstal:

Publisert 28.02.2002 11:06. Oppdatert 23.01.2007 13:48.

Flodbylgje ved Ramsgrøvatnet

Kring 1600 la ein skadeflaum dei fleste gardane kring Ramsgrøvatnet aude. Truleg var det ei flodbylgje som øydela gardane etter at ein fjellhammar rasa ut, men det er ikkje kjent kor mange som omkom.

Familietragedie på Åfjorden

I 1716 drukna faren Ole Tomasson Storaker og borna Simen, Ole og Karen frå Storaker og ei jente frå Indre Skorpa då dei kollsiglde på Åfjorden.

Far og son drukna

I 1720 drukna Lars Hatlem og sonen Jørgen ved Ospa i Solund.

Drepen av lyn

I 1812 vart Johannes Gullaksen Lireid slegen ihjel av lyn som slo ned i våningshuset på garden. Seinare vart huset flytta ned frå haugen det stod på.

Tre fiskarar omkom

I 1852 drukna tre menn frå Hyllestad under fiske på Bufjorden.

Barn teke av ras

På slutten av 1800-talet vart eit lite barn drepe av eit steinras som råka stova på ein husmannsplass ved Dalsvatnet. Etter ulukka vart plassen fråflytta.

Familie brann inne

I 1859 omkom Ole Nilsson Solås, kona Dorthe og minstebarnet Rasmus på tre år då stovehuset på garden Solås i Dalsbygda brann.

Kyrkjeeigar drukna

I 1877 kolsigla "Rike-Nils" (han var eigar av Hyllestad-kyrkja) Han og tre andre menn drukna.

Brør brann inne

I 1879 omkom sju år gamle Aksel og den to år gamle broren Nils då stova på garden Myklebust ved Skifjorden brann.

Flyulukka i Lifjellet

er den største ulukka i Hyllestad som vi kjenner omfanget av.

1958

I 1958 omkom tre sysken, to jenter og ein gut, av kolosforgifting ved ein ulmebrann på garden Lonebotn ved Leirvik.

I 2006

miste tre polske arbeidarar livet under arbeid i ein skipstank ved skipsverftet Havyard Leirvik.


MEIR OM HYLLESTAD 
Hyllestad kommune

 
Aviser og media i Hyllestad
Historia i Hyllestad
Industri og næring i Hyllestad
Kjende personar i Hyllestad
Kommunehistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Hyllestad
Kraftforsyninga i Hyllestad
Kyrkjer i Hyllestad
Samferdsle i Hyllestad
Skular i Hyllestad

 
Lyd frå Hyllestad
Video frå Hyllestad
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no