SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Gloppen:

Firda Gymnas

Den eldste bygningen på Firda vidaregåande skule er ikkje ulik Eidsvolds-bygingen. (Foto: Atle Løkken, NRK)
Den eldste bygningen på Firda vidaregåande skule er ikkje ulik Eidsvolds-bygingen. (Foto: Atle Løkken, NRK)
Firda Gymnas vart skipa 1922 på Sandane etter initiativ frå Firda Mållag, Firda Ungdomslag, Sunnfjord Ungdomslag og Gloppen kommune.

Publisert 26.02.2002 09:35. Oppdatert 28.03.2003 09:17.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Anders A. Lothe, Ola Sande og Elias Faleide var sentrale talsmenn for gymnas-tanken.

Misnøgde med plassen

Lokaliseringa på Sandane førde til misnøye i Sunnfjord, fordi dei meinte at gymnasnemnda hadde vore for ”Sandane-orientert” i si samansetjing - med tre nordfjordingar og tre ”utvandra” nordfjordingar blant dei tre som sat i nemnda frå Sunnfjord. Sunnfjordingane sende ein delegasjon til Oslo for å tale si sak, og nordfjordingane sende sin ”mot-delegasjon”. Sandane-tilhengjarane vann lokaliseringsstriden, og Firda Gymnas kom i gang som tre-årig gymnas hausten 1922 med real- og latinline, og 30 elevar.

Elias Ryssdal var første styrar 1922–1927. Kaare Fostervoll, den seinare kyrkjestatsråden og kringkastingssjefen, var rektor 1927-1938 (sjå: "Kjende personar i Gloppen fødde år 1850-1900").

Inspirasjon frå Eidsvoll

Den kjende skulebygningen som liknar Eidsvolls-bygningen, vart bygd i 1924 (arkitekt Per Eide), m.a. med eit rentefritt byggjelån frå millionæren William Henry Singer jr. i Olden. Større skulebygg vart reist i 1957.

Staten overtek

I 1946 vart Firda Gymnas overteke av staten og vart såkalla landsgymnas. Frå 1948 vart også realskulen ”statsrealskule”. Firda Gymnas på Sandane vart søkt av ungdom frå heile landet, og låg ofte på landstoppen i eksamensresultat. Gymnassamfunnet sette opp store revyar, og i mange år tevla idrettsungdom ved Firda, Eids Gymnas og Volda Gymnas mot kvarandre i den såkalla ”Triangelmatchen”.

"Hot Little Mama" oppsto på Firda Gymnas.

Vidgjetne liner

Ved omlegginga til det vidaregåande skulesystemet på 1980-talet, kjempa skulen for å halde på det vidgjetne ”Firda”-namnet. No heiter difor dette skuletrinnet i Gloppen ”Firda vidaregåande skule”. Firda er i dag m.a. kjend for idrettslina, helse- og sosialfag - og musikklina. Musikklina vart oppretta i 1978 og gav m.a. grunnlaget for gruppene "To levande og ein død" - utgangspunktet for Fabel, og dessutan gruppa Hot Little Mama.

Firda vidaregåande skule ligg på Sandane, like ovanfor sentrum (i midten av biletet). (Foto: Atle Løkken, NRK)

MEIR OM GLOPPEN 
Gloppen kommune

 
Aviser og media i Gloppen
Historia i Gloppen
Industri og næring i Gloppen
Kjende personar i Gloppen
Kommunehistoria i Gloppen
Krigshistoria i Gloppen
Kyrkjer i Gloppen
Samferdsle i Gloppen
Skular i Gloppen
Verd å sjå i Gloppen

 
Lyd frå Gloppen
Video frå Gloppen
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no