SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Hyllestad:

Telegraf og telefon i Hyllestad

Telemontør i arbeid i Hyllestad.
Telemontør i arbeid i Hyllestad.
Den såkalla fiskeritelegrafen vart bygd fram til Florø i 1861, men var berre eit internt samband mellom fiskeværa der dei første åra.

Publisert 14.02.2002 14:18. Oppdatert 28.12.2006 09:55.
I 1866 vart det bygt telegrafline frå Postvåg ved Fensfjorden i Gulen til Rutledal ved Sognefjorden. Derfrå vart det lagt sjøkabel over Sognefjorden til Nesje og vidare til Leirvik. Frå Leirvik fylgde telegraflina same trase som Den Trondhjemske Postvei (sjå Den Trondhjemske Postvei i Gaular) til Førde, slik telefonlina gjorde seinare.

Fiskeritelegraf

Tanken var å byggje telegraflina vidare til Ålesund, men den stoppa i Førde. Her vart det strekt telegrafline til Florø, slik at "fiskeritelegrafen" mellom Florø og fiskeværa omkring fekk samband til landsnettet. (Sjå Fiskeritelegrafen varsla sild.) I 1869 vart det bygt telegrafline sørover frå Ålesund som knytta til Måløy og Kalvåg.

Telefon

Leirvik fekk rikstelefon i 1904 samstundes med Dalsøyra, Eivindvik og Leversund i Gulen. Automatisert i 1971.

Skor fekk rikstelefon i 1905. Stasjonen vart lagt ned i 1964 og abonnentane knytte til Åfjordalen automatsentral.

Løland fekk telefon i 1907 med linje til Lavik.

Sørbøvåg fekk rikstelefon i 1914.

Hyllestad fekk rikstelefon i 1914. Automatisert i 1973.

Lifjorden fekk telefonsamband i 1914.

Skifjorden fekk rikstelefon truleg i 1916.

Storakersundet fekk telefonsamband i 1924.

Hyllestad var saman med Gulen kommune dei siste kommunane i fylket som fekk automattelefon over alt: Først i 1984 var telefonen i kommunen fullautomatisert.

Teksttelefonen

vart starta ved Leirvik stasjon i 1986 og gav arbeid til 20 personar. Som ein kompensasjon for nedleggjing av manuelle sentralar, fekk Leirvik i 1986 ein av tre slike stasjonar i Noreg. I 2006 vart mannskapet halvert fordi det vart mindre etterspurnad etter slike teletenester.


MEIR OM HYLLESTAD 
Hyllestad kommune

 
Aviser og media i Hyllestad
Historia i Hyllestad
Industri og næring i Hyllestad
Kjende personar i Hyllestad
Kommunehistoria i Hyllestad
Krigshistoria i Hyllestad
Kraftforsyninga i Hyllestad
Kyrkjer i Hyllestad
Samferdsle i Hyllestad
Skular i Hyllestad

 
Lyd frå Hyllestad
Video frå Hyllestad
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no