SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Flora fødde år 800-1800

Omtalene er ordna kronologisk etter fødselsår:

Publisert 13.02.2002 13:54. Oppdatert 13.04.2007 08:31.

Eirik Blodøks

(ca. 895–954). Norsk konge, son til kong Harald Hårfagre og dronning Ragnhild.

Audun Hugleikson

(ca. 1240-1303) frå Jølster. Baron som m.a. eigde storgarden Bru - seinare kjend som Svanøy Hovudgard .

Hans Finsøn Rostvig

d. 1596. Fut i Sunnfjord.

Hans Svane

(1606-1668) erkebiskop i København, fødd i Horsens i Danmark. Eigar av Svanøy-godset 1662-1668.

Laurits Skjøt

d. 1608. Den første futen i Sunnfjord og Nordfjord som budde på Svanøy-godset.

Peder Due

d. 1622. Vart fut i Sunnfjord i 1608 og busette seg på Svanøy-godset.

Nils Busch

d. 1645. Den tredje futen som budde på Svanøy-godset etter at embetssetet vart flytta frå Fure.

Johan Hansson Rue

(1660-1696) frå København. Far til Hans Johansson Rue. Fut og jordeigar m.a. i Luster.

Severin de Svanenhielm

(1664-1726), fødd i Stavanger, busett i Bergen. Stiftsamtsskrivar i Bergen 1711 under namnet Severin Seehusen.

Severin Seehusen

- sjå Severin de Svanenhielm.

Morten Svanenhielm

(ca. 1692-1749). Frå Bergen. Var ein av i alt fire born etter Severin de Svanenhielm. Morten vart gift med Cecilia Catharina Lillienskiold (1702-1749), som etter ektemannens død i 1749 selde Svanøy-godset til futen Hans Thiis Nagel.

Marie Fiuren Svane

d. 1694. Gift med erkebiskop i, Hans Svane, som fekk Svanøy-godset av kongen i 1662.

Hans Thiis Nagel

(ca. 1700-1769, fødd i Herøy på Sunnmøre. Fut i Sunnfjord og Nordfjord frå 1731.

Morten Svanenhielm

d. 1749. Gift med Cecilia Lillienskiold, som etter ektemannens død i 1749 selde Svanøy-godset til futen Hans Thiis Nagel.

Jens Worm Nagel

(1739-1788) Fut i Sunnfjord, busett på Svanøy-godset og i 1758 "påsett" som framtidig fut (adjungered Foged) av den mektige faren sin, fut Hans Thiis Nagel.

Berthe Andersdotter Steinhovden

(1777-1857) fødd i Klæbu, gift og busett i Steinhovden. Sentral kvinne blant haugianarar i Sunnfjord. Det var truleg Hans Nielsen Hauge som sjølv hadde sytt for at ho kom frå Trøndelag for å gifte seg her. Vart tidleg enkje, men arbeidde aktivt som forkynnar ved sida av stell av 14 born og gardsdrifta.

Ole Torjusson Svanøe

(1778-1859) frå Ål i Hallingdal. Bonde, haugianar og politikar.

Peder Abrahamson Steinhovden

(1778–1839) frå Høydalane. Bonde og haugianar.

Kristian Simensen Aa

(1778–1863) frå Hyen, busett i Ausevik. Haugianar og lekpredikant. Sjå Christian Simonsen Aa (Ausevik) .

Ludvig Andreas Pederson Tyvold

(1794-1880) frå Tyvoll i Kinn. Lensmann i Kinn 1816-1861. Budde først på Tyvoll, deretter i Osen og i Brandsøy frå 1826. Vararepr. på
Stortinget 1824.

Neste side:
· Kjende personar i Flora fødde år 1800-1900
Hovedside:
· Kjende personar i Flora


MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no