SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Flora - godset på Svanøy:

Maktsenter i landsdelen

På St. Olavskrossen på Svanøy står det med runeskrift:
På St. Olavskrossen på Svanøy står det med runeskrift: "Tordr let reise denne krossen..." (Foto: Thomas Hellum, NRK)
Svanøy, ytst i Førdefjorden, er den sørlegaste øya i Flora kommune. Den er uvanleg grøderik og skogkledd til å vere ei øy så nær storhavet. Med rette har Svanøy vorte kalla "Sunnfjords perle".

Publisert 12.02.2002 12:57. Oppdatert 19.02.2002 14:39.
Ingen stad i fylket har ei så fargerik og mangslunga historie som Svanøy - frå Eirik Blodøks og baron Audun Hugleikson i mellomalderen, gjennom den steinrike erkebispen Svane og Bergens-borgarar som higa etter adelstitlar, til ny stordomstid under futeveldet og fram til haugianarane som gjorde øya til sentrum for verksemda si i landsdelen. Frå 1972 har Svanøy Stiftelse teke over og driv forsking og oppdrett på både hjort, fugl og fisk.

Men namnet på øya var opphaveleg Bru eller Bru-land, som seinare gav namnet til den merkeleg skapa Bru kommune frå 1923 til 1964 (sjå "Kommunehistorikken i Flora"). Gjennom meir enn 1000 år har øya vore sete for nokre av dei mektigaste menn i Fjordane, anten det galdt verdsleg eller åndeleg makt over fjordingane.

Eirik Blodøks og Svanøy

Fornfunn viser at øya har har vore busett frå yngre steinalder, og ei bronsenål frå ei hellekiste vert datert til eldre bronsealder. Etter lokal tradisjon skal kong Eirik Blodøks kring år 900 e.Kr. ha vakse opp hos hersen Tore Roaldsson, som budde på øya. Tore skilde frå garden Erikstad til Eirik Blodøks.
Erikstad vart fråskilt hovudgarden og overleten til Eirik Blodøks. (Foto: Stein Magne Os, NRK)

Frå 1100-talet var det kyrkje på Svanøy: Bru kyrkje. Døypefonten i kleberstein frå den første stavkyrkja står no i hovudhuset på herregarden. Ei kyrkje frå 1657 vart riven i 1872, då ein bygde ny kyrkje i Stavang på fastlandet. Men på den gamle kyrkjegarden like ved Hovudgarden står framleis den over to meter høge "St. Olavskrossen" med runeskrift som fortel at ..."Tordr let reise denne krossen etter...."

Baron Audun og Svanøy

Baron Audun Hugleikson (fødd kring 1240) frå Jølster åtte store eigedomar m.a. i Sunnfjord. Ein av desse var storgarden på øya Bru. Då Audun fall i unåde og vart avretta i 1302, slo kongen under seg eigedomane hans. I seinmiddelalder og fram til reformasjonen i 1536 kom Bru-garden under Bergen bispestol.

Neste side:
· Futesete og adelsgods
Hovedside:
· Svanøy-godset


MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no