SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Flora:

Fiskarfagskulen i Florø

Fylkesfiskarskulen. Foto frå Målreisingssoga i Sogn og Fjordane
Fylkesfiskarskulen. Foto frå Målreisingssoga i Sogn og Fjordane
Fiskarfagskulen/fylkesskulen, vart skipa 1921 etter initiativ frå Magnus Nilsson Seim.

Publisert 23.01.2002 13:30. Oppdatert 17.11.2006 12:55.
Han bad om støtte frå kystkommunane. I 1920 gjorde fylkestinget vedtak om å skipe skulen, men det vart som vanleg strid om stadvalet. Alternativa til Florø var Måløy, Bremanger og Askvoll.

Florø fekk tilslaget

Florø kunne tilby høvelege lokale i det nedlagde "Fiskarsjukehuset", og fekk tilslaget. Skulen starta i 1921 med 26 elevar, som vart underviste i navigasjon, motorlære og fiskerifag i tilleg til ålmendannande fag. Ragnvald Torvanger frå Bremanger var første styrar.
Samling til kaffipause på Fiskarfagskulen i Florø på slutten av 1920-talet. (Foto © Fylkesarkivet)

Ny lokaliseringsstrid

Fylkesfiskarskulen på midten av 1930-talet. (Foto © Fylkesarkivet)
Då Røde Kors i 1924 kravde bygningen til sjukehus, blussa den gamle lokaliseringsstriden i fylket opp att. Difor vart Sunnfjord Høgskulelag skipa som eit lokalt forsvarsverk mot at Florø skulle miste skulen.

Laget fekk som oppgåve skaffe Fiskarfagskulen lokale. Dei kjøpte den gamle doktorbustaden ovanfor Fugleskjærskaia. Her heldt skulen til fram til 1936, då den flytta tilbake til den gamle bygningen. I 1924 vart Nils Engja tilsett som styrar, ei stilling han hadde fram til 1947.

Jenter slapp til

Frå 1930 var det kurs både for gutar og jenter. I 1947 overtok staten Fiskarfagskulen, som var i drift til 1963. Då hadde søkjartalet kome under 25, som var minimumsgrensa.

Skulen vart kafé

Etter at skulen var nedlagd, dreiv Sunnfjord Høgskulelag ei tid kafé og pensjonat i den gamle doktorbustaden under namnet "Høgskuleheimen" til 1975. Bygget vart rive i 1977 for å gje plass til stasjonsanlegga til Firda Billag, og Sunnfjord Høgskulelag skaut pengane dei fekk som oppgjer inn i det nye Kystmuseet (sjå Kystmuseet for Sogn og Fjordane).

Frå overgangen til statleg fiskarfagskule i 1947, dreiv den gamle styraren Nils Engja i nokre år ein folkehøgskule i Florø under den gamle nemninga fylkesskule.


MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no