SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Flora:

Amtsskulen i Florø

I 1875 vedtok fylkestinget å skipe amtsskular.

Publisert 23.01.2002 13:59. Oppdatert 15.02.2002 11:24.
I 1876 kom den første amtsskulen i drift på Apalset i Gloppen (sjå Gloppen kommune), etter at denne kommunen vann tevlinga med Kinn, Stryn og Eid om å bli vertskommune. Nordfjordingane argumenterte m.a. med at Sunnfjord nyleg hadde fått Mo Jordbruksskule i Førde og skulle få husmorskule i Holmedal (sjå Skular i Askvoll). No var det Nordfjord sin tur.

Florø vann

Men alt året etter vedtok fylkestinget å skipe amtsskule i Sunnfjord. Denne kom i gang i Florø hausten 1877.

Ein markant skulestyrar dei første åra var Elias M. Hole frå Sykkylven, som i tillegg til rektorstillinga ved amtsskulen m.a. var ordførar, banksjef og redaktør.

Flytta til Førde

Frå 1886 til 1891 heldt amtsskulen til i Førde. Og medan skulen var der, tok like godt redaktør Hole med seg avisa si "Nordre Bergenhus Amtstidende" dit (sjå Aviser og media i Førde) og trykte og gav ho ut frå Førde.

På grunn av ei ny skulelov og nye statlege tilskotsordningar vart amtsskulen for Sunnfjord nedlagd i 1891 medan han var i Førde. Amtsskulen for Nordfjord, som då heldt til i Innvik (sjå Stryn kommune), fekk halde fram ei tid.

Nådetid

Men skulen i Florø fekk likevel ei ny nådetid nokre år: I 1892 skulle fylkestinget avgjere stadvalet for den eine amtsskulen som Fjordane skulle få ha att etter at statstilskota hadde skrumpa inn. Valet stod mellom Eid og Florø, og Florø vann. Amtsskulen vart verande i Florø til 1900, då den vart flytta til Nordfjordeid, der kommunen lokka med nye skulelokale. Der vart fylkesskulen etter nokre år ført vidare som Fjordane folkehøgskule.

Men også i Florø vart det frå 1921 drive ein fylkesskule, men denne er betre kjend som Fiskarfagskulen i Florø.


MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no