SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Flora:

Veg- og brusamband i Flora

Anleggsstart på riksveg 5 ved Helgøytunnelen. Foto © NRK
Anleggsstart på riksveg 5 ved Helgøytunnelen. Foto © NRK

Publisert 23.01.2002 12:56. Oppdatert 25.01.2007 08:25.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

Veg Florø-Førde

Kravet om vegsamband Florø-Førde vart første gong reist i 1891. Vegen vart bygd i fleire etappar, men samanhengande veg Florø-Førde over Ramsdalsheia vart opna først i 1945. Under andre verdskrig pressa tyskarane på for å få bygd den strategisk viktige vegen.
Semitrailer frå Firda Billag på veg til Florø med sikdekassar. Sjåførane er Magnus Ålhus og Arnljot Sørebø. Foto: Reiakvam

Naustdalstunnelen (5920 meter) vart opna i 1995, og avløyste den dårlege vegen over Ramsdalsheia mellom Svarthumle og Naustedalen.

Riksveg 5 ved Eikefjorden.

Utbetring av riksveg 5 frå Florø

til Naustdalstunnelen har vore eit av dei store vegprosjekta i Sogn og Fjordane frå 1998. Men alt i 1985 vart ei rasfårleg strekning sikra med tunnel gjennom Sundefjellet (1883 meter). Heile vegsambandet Florø- Førde med gul midtstripe var fullført og opna av samferdsleminister Torill Skogsholm (V) i juli 2005.

Vegen Stavang-Vevring

var ferdig 1968, og samanhengande veg Stavang-Vevring-Naustdal var ferdig 1970. Rundkøyringa Naustdal-Vevring-Stavang-Høydalen-Eikefjord kom ved opninga av Osstrupen bru (258 meter) i Høydalsfjorden i 1977.

Stavøya landfast

Brua over Stongasundet (173 meter) opna i 1990 og knytte Stavøya til fastlandet og Stavang.

Hyeveg i 1962

Vegen frå Storebru i Eikefjord til Hyen i Nordfjord vart opna i 1962. Samanhengande veg frå Florø til Gloppen kom i 1989 med opninga av vegen langs Hyefjorden mellom
Hyen og Hestenesøyra.

Vegsambandet Florø-Svelgen

vart opna 1966 med tunnelen gjennom Magnhildskaret (2846 meter). Samanhengande vegsamband Florø-Svelgen-Ålfoten-Nordfjordeid kom med opning av ferjestrekninga Stårheim-Isane i 1972.
Vegsambandet Florø-Svelgen-Nordfjord var heilt fram til 1987 avhengig av ferjer på strekningane Haukå-Bjørnset i Flora og Isane-Stårheim.

I 1987 vart ferjesambandet Haukå-Bjørnset avløyst av Norddalsfjordbrua (401 meter) - høyr radioreportasje ovanfor.


MEIR OM FLORA 
Flora kommune

 
Aviser og media i Flora
Historia i Flora
Industri og næring i Flora
Kjende personar i Flora
Kommunehistoria i Flora
Krigshistoria i Flora
Kyrkjer i Flora
Samferdsle i Flora
Skular i Flora
Verd å sjå i Flora

 
Lyd frå Flora
Video frå Flora

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no