SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Lærdal:

Vevkurset som berga norsk vevkunst

Oppstad-veven blir synt fram på ei vevutstilling i Florø i 1999. (Alle foto: Ragnvald Søgnesand, NRK)
Oppstad-veven blir synt fram på ei vevutstilling i Florø i 1999. (Alle foto: Ragnvald Søgnesand, NRK)
Randi Blehr (1851-1928) kom til Lærdal i 1878. Ho var gift med sakførar og seinare statsminister Othto Albert Blehr, som fram til 1888 dreiv advokatpraksis på Lærdalsøyri. Randi vart ei av dei fremste kvinnesakskvinnene i si tid, men fekk også avgjerande betydning for norsk vevkunst:

Publisert 15.01.2002 11:29. Oppdatert 12.03.2002 11:56.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
I den nasjonale reisingstida på slutten av 1800-talet kom gamal husflid på moten, og store kunstindustrimuseum vart bygde i Oslo, Bergen og Trondheim. Randi Blehr var ein av dei fremste entusiastane. Ho oppmoda gjennom "Sogns Tidend" kvinner til å satse på husflid. Slik fekk ho kontakt med Ragnhild Hauglum i Fresvik som kunne fortelje at dottera Kjerstina Hauglum på tjue var svært god til å veve det ho kalla "gamaldags veving". Dette viste seg å vere tilnærma den eldgamle norske biletvevteknikken som ein rekna med var utdøydd på 1700-talet.

Ei av dei som hadde beundra dei gamle norske biletvevane, var Frida Hansen (1855-1931) i Stavanger. Ho kom frå ei fallert riksmannsfamilie, og måtte m.a. livnære seg med reparasjon av finare saum og broderi. Ein dag kom ei kvinne til Frida med eit skada biletvevteppe. Frida Hansen la merke til den spesielle vevteknikken i det eldgamle teppet: Teppet var likt på begge sider, men Frida forsto ikkje korleis det var gjort.
I Sogn fann både ho og andre bindelekken til fortida: Kjerstina Hauglum. Og det var Randi Blehr som knytte banda mellom fortid og notid:

I 1889 skipa Randi Blehr til det aller første biletvevkurset i landet i Lærdal. Kurset varde i 3 månader og fekk 47 elevar. Dei fleste var kvinner frå indre Sogn, men også "kondisjonerte" frå andre kantar av landet deltok - mellom dei Frida Hansen. Frida utvikla den gamle "oppstadveven" vidare, og vart etterkvart ein internasjonalt kjend kunstnar innan art nouveau-rørsla (jugendstilen). I 1897-1906 leia ho Det norske Billedvæveri, som stort sett arbeidde etter hennar kartongar (mønster).

Kjerstina Hauglum (1867-1915) frå Fresvik vart gift med jekteskipper Johannes Nilson Vangsnes.

MEIR OM LÆRDAL 
Lærdal kommune

 
Aviser og media i Lærdal
Historia i Lærdal
Industri og næring i Lærdal
Kjende personar i Lærdal
Kommunehistoria i Lærdal
Krigshistoria i Lærdal
Kyrkjer i Lærdal
Samferdsle i Lærdal
Skular i Lærdal
Verd å sjå i Lærdal

 
Lyd frå Lærdal
Video frå Lærdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no