SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Lærdal:

Storgarden Rikheim

To av dei største eigedomane på Vestlandet ligg i Lærdal kommune: Frønningen-godset med 65.000 dekar, og Rikheim på Ljøsne med 500 dekar innmark og 62.000 dekar utmark og fjellvidde. Begge er eigde av slekta Rumohr.

Publisert 14.01.2002 12:44. Oppdatert 01.02.2002 13:48.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Rikheim var bustad for adelsfolk alt på 1200-talet, og hadde eiga kyrkje. Tidleg på 1600-talet fekk den illgjetne futen Gjøde Pedersen på Kaupanger hand om Rikheim. Etter at Pedersen drog tilbake til Danmark, var Rikheim ei tid eigd av admiral og dansk adelsmann Axel Mowatt.
Etter han gjekk godset gjennom fleire eigarar til det i 1665 vart kjøpt av Claus Pedersøn Rumohr. Han kom frå Bergen og starta gjestgiveri på Lærdalsøyri før han kjøpte gard. Seinare vart han også handelsmann.

Sidan kjøpet i 1665 har Rikheim vore hovudsete for den kjende Rumohr-slekta i Sogn. Rumohr-slekta kjem opphaveleg frå Slesvig-Holstein. Eigarane auka stadig jordviddene både kring Rikheim og elles i dalen, og i 1723 vert det nemnt at Rikheim har 6 hestar, 80 storfe og 80 sauer. Rumohr-slekta vart gifta inn i andre rikmannsfamilier i Sogn som Thiis Nagel, Munthe, Lem og Leganger.

· Rumohr-slekta på Rikheim


Slektsbanda mot Frønningen-godset

Både Claus von Munthe av Morgenstierne Rumohr og kona Marie Sofie Christensen f. Lem døydde i 1831 då odelsguten Jan berre var 13 år gamal. Han vart oppfostra i Bergen og fekk militærutdanning. Då han var vaksen, overtok han i 1844 Rikheim. Han vart også kaptein og seinare sjef for Lærdalskompaniet. Jan Rumohr fann både første og andre kona si i Lem-slekta på godset Frønningen, og i 1869 overtok han Frønningen etter svogeren Hans Lem då denne døydde barnlaus. Den første tida sette han eldstesonen Claus Søfren Rumohr til styrar på Frønningen, men då Claus overtok på Rikheim i 1889, vart det broren Bjarnhard Rumohr som vart eigar av Frønningen-godset. Bjarnhard er bestefar til den kjende kunstnaren Knut Rumohr.

· Rikheim vert landbruksskule


Les meir om:
· Frønningen


MEIR OM LÆRDAL 
Lærdal kommune

 
Aviser og media i Lærdal
Historia i Lærdal
Industri og næring i Lærdal
Kjende personar i Lærdal
Kommunehistoria i Lærdal
Krigshistoria i Lærdal
Kyrkjer i Lærdal
Samferdsle i Lærdal
Skular i Lærdal
Verd å sjå i Lærdal

 
Lyd frå Lærdal
Video frå Lærdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no