SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Vågsøy:

Større ulukker i Vågsøy

Her er dei største ulukkene i kommunen, ordna etter årstal:

Publisert 07.01.2002 10:29. Oppdatert 14.12.2006 11:06.

1756

I 1756 omkom fire tenestedrengar på handelsstaden Moldøen.

1760

I 1760 drukna to gardbrukarar frå Brubakke på Bryggja under vinterfisket.

1766

I 1766 drukna tre menn frå Almenning og Falkevik på fiske då båten deira kantra.

1778

I 1778 omkom tre fiskarar frå Måløy og Deknepollen.

1786

I 1786 omkom seks fiskarar frå Nord-Vågsøy på vinterfiske.

1790

I 1790 berga folk på ytre Vågsøy den skotske sluppen Elisabeth, som dei oppdaga drivande med rivne segl ute i havet. I ein sundslegen livbåt låg ein død matros. Resten av mannskapet hadde også omkome.

1794

I mai 1794 omkom seks fiskarar frå Vågsøya og Saltkjel.

1795

I 1795 omkom tre fiskarar frå Kvalheim og Kråkenes på vinterfiske.

1808

I 1808 drukna ein far og son frå Seternes under fiske.

1817

I 1817 omkom fire menn, to frå Kvalheim og to frå Kjølsdalen, då to fiskebåtar kolliderte og sokk ved Skongsneset.

1822

I 1822 omkom sju fiskarar i ulukker i mars og august.

1829

I februar 1829 omkom fem fiskarar frå Nord-Vågsøy i ein storstorm, og same året i november omkom fem mann frå Kråkenes i uver ved Vågsberget.

1831

I juli 1831 omkom fire fiskarar frå Måløy vest for Vågsøy. Den femte vart berga etter fire døgn på båtkvelvet.

1835

I 1835 omkom fem menneske då dei kollsiglde i orkan på veg frå Osmundsvåg til Raudeberg. Om redningsråden til Ole Hansson Trollebøe og mannskapet hans i 1835 – sjå Ole Hansson Trollebøe .

1838

I 1838 omkom tre drengar på Vågsberget på fiske.

1843

I juli 1843 omkom i alt ni mann frå Måløy og Raudeberg på fiske.

1847

vart eit stort ulukkesår: I januar omkom seks sildefiskarar frå Våge, i februar fire mann frå Refvik på garnfiske, i april tre fiskarar frå Vedvik og Hagevik.

1848

I desember 1848 omkom fire mann frå Blålid då ein sekskeiping kollsigla ved neset Helen ved Hornelen. Dei hadde vore på seifiske ved Bremanger. Ei minnetavle om ulukka er sett opp ved kyrkja i Måløy.

1852

I 1852 omkom seks mann frå Gotteberg på seifiske ved Bremanger.

1854

I 1854 drukna far og son frå garden Husevåg på Husevågøya.

1862

I 1862 omkom den vidgjetne losen Velom i Sildene og fem andre då dei skulle berge den stormslitne skonnerten ”Marie” ved Silda.

1864

I 1864 vart soldaten Peder Jakobsen Husvåg frå Husvågøy ihelstukken under ei militærøving på Ulven ved Bergen.

1872

I 1872 brann 86 hus i gardstunet i Refvik. (Sjå "Storbrannen i Refvik").

1876

I 1876 drukna sju menneske frå Bryggja - fire menn, tre kvinner og eit spebarn - då båten deira kollsiglde på veg til barnedåp i Rugsundkyrkja. Dei omkomne kom frå frå Totland og Brubakke (ektebaret på Brubakke kom opphaveleg frå Stårheim). Ein mann, ein jente og ein gut berga seg på kvelvet.

1880

I 1880 drukna to unge menn frå Gotteberg då fiskebåten deira vart kvelvd av ein kval.

1901

I 1901 omkom fire fiskarar frå Refvik.

1903

I 1903 drukna farc og tre søner frå garden Husevåg på Husevågøy under fiske.

1906

I 1906 drukna fem mann frå Nord-Vågsøy på linefiske ved Kråkenes.

Rende i senk og stakk av

I 1913 drukna fire mann frå Hunskår, ein mann frå Kvalheim på Vågsøy og ein mann frå Randabygda i Stryn då motorbåten ”Signal” kom bort under fiske ved Kråkenes den 14. februar.

1931

I 1931 forliste den engelske trålaren Venus ved Hendaneset. Fem mann omkom. Dette var i ”forbodstida”, og trålaren hadde minst 18.000 liter smuglarsprit ombord. Mykje av dette vart berga av bygdefolket, som hadde smuglarprit for mange år frametter! To av mannskapet på Venus overlevde. Dei vart førde til Kristiansund og dømde av norske styresmakter for storsmugling.

1951

Fire menneske omkom då eit bustadhus i Holvik i Vågsøy brann ned i 1951.

2. januar 1971

gjekk linebåten ”Seilfjell” frå Silda ned i storm på Vikingbanken. Ni mann omkom – seks av dei frå den vesle øya Silda, og alle i familie med kvarandre.

MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no