SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Vågsøy:

Arne Nore

Arne Nore. (Foto: Torje Bjellaas, NRK)
Arne Nore. (Foto: Torje Bjellaas, NRK)
Arne Nore f. 1946, frå Bryggja, busett i Ålesund. Siviløkonom og grunnleggjar av fiskerikonsernet Pan Fish. Bygde på 1990-talet opp oppdretts- og fiskeforedlingskonsernet Pan Fish til eit av verdas største fiskeriselskap, med ei omsetning på 4,7 milliardar kroner i 2000.

Publisert 02.01.2002 11:40. Oppdatert 10.11.2003 12:33.
Etter utdanning som siviløkonom, arbeidde Nore m.a. som fiskerisjef i Sogn og Fjordane frå 1972 til 1983. Deretter som bankmann m.a. med ansvar for fiskeriavdelinga i Kreditkassen før han sjølv starta som privat forretningsmann frå slutten av 1980-åra.

Oppdrett i Canada

Han reiste først til Canada, der han bygde opp eit stort oppdrettsselskap. Då han kom tilbake til Noreg, skipa han selskapet Pan Fish som skaffa seg kontroll over ei mengd oppdrettsanlegg og foredlingsverksemder i Sogn og Fjordane.

Milliardselskap

Pan Fish fekk hovudsete i Ålesund. Nore vart sjølv den største aksjonæren i det børsnoterte selskapet som på det meste vart verdsett til 13 milliardar kroner.

Saman med sambygdingane Bjarte og Leif Petter Tunold eigde Arne Nore over 26 prosent av holdingselskapet i konsernet.
Pan Fish har m.a. kjøpt opp dei Måløy-baserte fiskeri- og oppdrettsselskapa Global Fish, Måløy Sildoljefabrikk A/S og oppdrettsdivisjonen til OK-Fish Kvalheim. I 1999 kjøpte Pan Fish Norway Seafarms, der også det Florø-baserte selskap Go-Fish var med. Dette selskapet hadde m.a. overteke Skaarfish sitt produksjonsanlegg i Gunnhildvågen.

Størst i fylket

Med desse kjøpa vart Pan Fish det klårt største oppdrettsselskapet i Sogn og Fjordane, og med store foredlingsanlegg i kommunane Flora, Bremanger og Vågsøy.

Etter konjunkturfall i 2002 og gjeldskrise som nær hadde slått Pan Fish konkurs, vart Nore og dei andre aksjonærane frå Sogn og Fjordane tvinga til å gje frå seg styringa i Pan Fish til bankane DnB og Nordea, som etter refinansiering kontrollerte 80 prosent.

MEIR OM VÅGSØY 
Vågsøy kommune

 
Aviser og media i Vågsøy
Historia i Vågsøy
Industri og næring i Vågsøy
Kjende personar i Vågsøy
Kommunehistoria i Vågsøy
Krigshistoria i Vågsøy
Kyrkjer i Vågsøy
Samferdsle i Vågsøy
Skular i Vågsøy
Verd å sjå i Vågsøy

 
Lyd frå Vågsøy
Video frå Vågsøy
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no