SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Årdal fødde år 1900-1950

Omtalene er ordna kronologisk etter fødselsår:

Publisert 18.12.2001 12:14. Oppdatert 25.04.2007 13:41.
Førre side:
· Kjende personar i Årdal fødde år 1850-1900

Asbjørn Søfting

Asbjørn Søfting

(1900-1976) frå Mosjøen, busett i Årdal. Industriarbeidar og Arbeidarparti-politikar. Ordførar i Årdal 1955-1971. Medlem av fylkestinget 1956-1971.

Jon Lemvik

(1908–1940) frå Årdal. Fyrbøtar og krigsseglar. Tok examen artium og handelsgymnas før han drog til sjøs og mønstra som fyrbøtar på D/S ”Solhavn” som tok del i den allierte evakueringa frå Dunkerque i 1940. Her vart Lemvik såra og døydde av skadene den 11. mai 1940.

Knut Kramviken

f. 1910 i Tinn. Kontorsjef i Årdal kommune 1947-1977.

Lars Skjervheim

f. 1915 på Voss, busett i Årdal frå 1969. Kjend hardingsfelespelar som har vunne kl. A på Landskappleiken og ei rad andre tevlingar. Som medlem av Årdal Spelemannslag tok han seg særleg av opplæring av nye spelemenn, m.a. Håkon Høgemo. Flytta seinare tilbake til Voss.

Jakob Flæte

(1915-1997) frå Vik, busett i Årdal. Lensmann og Arbeidarparti-politikar, m.a. som ordførar i Årdal og fylkespolitikar. Far til Oddvar Flæte. (Høyr intervju med Jakob Flæte under: "Lyd frå Årdal".)

Torvald Lægreid

(1916–1941) frå Årdal. Matros og krigsseglar. Omkom då D/S ”Augvald” vart torpedert i Nord-Atlanteren den 2. mars 1941. Berre ein av mannskapet vart berga.

Arne Konrad Eldegard

f. 1917, frå Øvre Årdal. Bankmann, ungdomslagmann og Venstre-politikar.

Jørgen O. Vee

(1918-1992) frå Øvre Årdal. Overformann ved aluminiumverket og ordførar for Arbeidarpartiet 1974-1983. Gjorde også ein stor innsats som idrettsleiar.

Karsten Skuggen Hoff

(1920-2004) frå Ålesund, busett i Årdal frå 1950. Kontorfunksjonær og idrettsorganisator. Stod sentralt i skipinga av Sogn og Fjordane Bedriftsidrettskrins og var leiar 1953-1955. Frå 1956 styremedlem i Sogn og Fjordane Fotballkrets, og formann 1969-1983.

Sverre Johan Juvik

f. 1922 i Hemnes i Nordland, busett i Årdal. Industriarbeidar og Arbeidarparti-politikar.

Olav Vee-Haugen

f. 1931 i Årdal. Journalist og Arbeidarparti-politikar.

Andreas Bjørkum

f. 1932 i Naddvik. Dialektforskar og frå 1982 professor ved Universitetet i Oslo.

Frøydis Nordbustad

f. 1933 på Øre, busett i Tanzania og Øvre Årdal. Lærar og misjonær.

Erling Lægreid

f. 1939 på Årdalstangen. Cand. phil. Radiojournalist, kåsør og forfattar.

Magne Skaar

f. 1940 i Øvre Årdal, busett i Leikanger. Sosialøkonom og direktør i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Turid Askeland

f. 1942 på Årdalstangen. Biletkunstnar.

Oddvar Flæte.

Oddvar Flæte

f. 1944 i Leikanger, oppvaksen i Årdal. Fylkesmann i Sogn og Fjordane frå 1994. Son til Jakob Flæte.

Jo Ragnar Sønstlien

f. 1944 i Vågå, busett i Øvre Årdal. Arbeidarparti-politikar.

Steinar Lægreid

f. 1945 frå Årdalstangen. Mållagsleiar og kultursjef.

Britt Smelvær

f. 1945 i Dumphries, Skottland, oppvaksen i Årdal. Busett i København. Biletkunstnar.

Oddvar Natvik

f. 1945 i Naddvik. Cand. philol.

Jan Øhlckers

f. 1946 i Oslo, busett i Årdal. Siviløkonom og fylkesrådmann.


Neste side:
· Kjende personar i Årdal


MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no