SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Årdal:

Idrett i Årdal

Årdal Quality Games var i fleire år ei årleg internasjonal handballtevling med dei beste klubblaga i verda på plass i Årdalshallen. (Foto: NRK)
Årdal Quality Games var i fleire år ei årleg internasjonal handballtevling med dei beste klubblaga i verda på plass i Årdalshallen. (Foto: NRK)

Publisert 17.12.2001 19:39. Oppdatert 12.03.2007 09:07.
LYD OG VIDEO  Lyd Video

Idrottslaget "Jotun"

Øvre Årdal Skilag vart skipa i 1923 og fotballaget "Jotun" i 1935. Etter krigen slo dei seg saman til "Idrottslaget Jotun". Jotun har vore ein av dei fremste fotballklubbane i Sogn og Fjordane. I mange år skipa laget til "Jotun-revyen". Klubbhuset "Jotunhuset" vart teke i bruk i 1958. Her var det m.a. gymnastikksal.
Kvinnehandballaget til IL Jotun spela sesongane 2004/2005 og 2005/2006 i 1. divisjon. Foto: Siren Borch Svortevik

Årdalstangen Idrettslag

vart også skipa i mellomkrigstida.
Badebassenget på Årdalstangen etter oppussing 2005. Foto: Egil Jørgen Lund, utlånt frå Årdal Sogelag.

Symjebasseng

fekk Årdal kommune lenge før andre kommunar i Sogn og Fjordane. Årdalstangen var først ute: Tangen Bedriftsidrettslag gjorde i 1952 framlegg om at ein skulle nytte varmt vatn frå råjernfabrikken som var starta i 1949. Det utandørs symjebassenget var teke i bruk i 1955.
Friluftsbadet i Øvre med 50 meters basseng vart teke i bruk i 1962. Symjarar frå Årdal hevda seg på nasjonalt nivå tidleg på 1970-talet, då m.a. Annemor Haaheim vart Noregsmeister.

Årdalshallen

i Øvre Årdal vart bygd i 1974, og er idretten si storstove i kommunen. I tillegg til stor idrettshall, rommar bygget symjebasseng og ei mengd treningsrom og møterom. Årdalshallen har sidan 1995 husa dei internasjonale handballtevlingane "Årdal Quality Games".
Idrettsanlegget i Øvre Årdal. Foto: Håvard Kristiansen, utlånt frå Årdal Sogelag.

Friidrett

I 1979 stod Årdal som arrangør av den første friidrettslandskampen arrangert utanfor Oslo. Lag frå Spania, Sveits og Noreg deltok.
Ingrid Kristiansen i landskampen på Jotun Stadion. Foto: Egil Jørgen Lund, utlånt frå Årdal Sogeleg.

Idrettshallen på Tangen

vart bygd tidleg på 1990-talet.

Hovedside:
· Kultur og organisasjonsliv i Årdal


MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no