SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Årdal:

Kultur og organisasjonsliv i Årdal

Dei første utbyggjarane i Årdal, A/S Tyinfaldene (eigd av Norsk Hydro), kjende få plikter til å hjelpe organisasjonar og kulturliv i bygda. Slik skil mellomkrigstida seg sterkt frå den aktiviteten som NACO viste i Høyanger.

Publisert 17.12.2001 18:07. Oppdatert 15.05.2006 10:07.
Einaste kjende tiltaka som Hydro hjelpte til med, var skiping av folkeboksamlinga på Farnes i Øvre Årdal, utsmykking i kyrkja og litt tilskot til ungdomshusa på Farnes og Tangen. Svært mykje av det som er skapt av kulturtilbod og fritidsaktivitetar i Årdal etter 2. verdskrig spring ut frå initiativ i fagforeiningane ved verket. Dette gjeld både idrettsanlegg, forsamlingshus og lagsaktivitetar. I motsetnad til "Tyinfall-tida", var ÅSV ein stor bidragsytar til bygningar og kulturliv i Årdal.

· Lag og organisasjonar i Årdal
· Idrett i Årdal
· Sterk dugnadsånd
· Musikarane frå ÅrdalFolkets hus på Årdalstangen 1. mai 1959. Foto: Verksposten, utlånt frå Årdal Sogelag.


Folkets Hus og samfunnshus

Før industriutbygginga etter 2. verdskrig, var det ungdomshus både på Tangen, Øvre Årdal, Seimsdal og i Naddvik. I 1947 og 1948 fekk fagforeiningane på Tangen og i Øvre overta brakker frå Årdal Verk som dei bygde om til dei første Folkets Hus.
Dei to brakkene vart avløyste av nye samfunnshus i 1965 i Øvre Årdal og i 1968 på Tangen.

Norsk Folkehjelp har beredskap under Årdal Quality Games.

Norsk Folkehjelp

skipa avdeling i Årdal i 1951. Lokallaget voks seg raskt til eit av dei største laga i kommunen med opp mot 300 medlemer. Det engasjerte seg i oppbygging av bedriftshelsetenesta og førstehjelpsundervisning på verket, og skipa på 1950- og 1960-talet til husmorferie for Årdals-kvinner på hotell i Valdres. Til dette fekk laget også statsstøtte. Norsk Folkehjelp avdeling Årdal bygde lagshytta "Jotnavåken" på Tyinosen, som m.a. er base for fjellredningstenesta i påska.

MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no