SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Årdal:

Tamreindrifta i Årdal

Frå kring 1840 blomstra ei lovande attåtnæring opp i inste Sognebygdene: Tamreindrift. I alle bygder vart det skipa tamreinlag som aksjeselskap, og i 1850 var det 3000 tamrein i indre Sogn.

Publisert 06.12.2001 13:49. Oppdatert 15.03.2002 15:15.
Kjøtet vart salta og seld i tønner til marknaden i Oslo og Bergen. Men overproduksjon, rovdyrplage og krypskyting gjorde at dei fleste som satsa i den fyrste "bylgja" på 1840-talet gav seg raskt, og i 1855 rapporterer amtmannen at dei fleste tamreinlaga er avvikla.

I Årdals-fjella har det gjennom åra vore 7 tamreinlag: Årdal Reinlag som dreiv frå 1846 til 1853. Knipenborg Reinselskap 1895 - ca. 1897. Jotunheimen Reinselskap 1900-1918. Nystuen Tamreinslag 1926-1937. Breikvam Reinselskap 1944-1947, Nesdalen Tamreinselskap 1940-1947 og Vest-Jotunheimen Tamreinlag 1951-1960. I tillegg dreiv ein del andre tamreinlag i mindre målestokk over kortare tid.
Det første tamreinslaget i Årdal fekk også med seg godseigar Knagenhjelm i Kaupanger som aksjonær. Avlsdyra vart kjøpte i Hardanger, og drivne over fjella heilt til Årdal.

Konfliktar mellom villrein og tamrein

Det varde ikkje lenge før det vart konflikter mellom villrein og tamrein. Villrein blanda seg med tamreinen. Når villreinen vart skremd og rømde, drog den tamreinen med seg. Reingjetarane starta difor nedskyting av villrein. Den naturlege villreinstammen vart sterkt redusert, og styresmaktene sette difor totalforbod mot reinsjakt frå 1902 til 1906. Frå 1908 kom m.a. reglar som sette forbod mot bruk av magasinvåpen under reinsjakta, og kommunane tilsette jaktoppsyn.

Konfliktane mellom tamrein- og villreininteresser loga opp att då reinsamen Jon Jonassen på 1970-1980-talet fekk leige store fjellområde mellom Årdal og Filefjell for tamreindrift. Han hadde samle- og slakteplass på Sletterust. Etter fleire rettssaker gav Jonassen opp og slakta ned reinflokken.

Sjå også:
· Engelskmenn på reinsjakt


MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no