SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Årdal:

Skogsdrifta og Ofredalssaga

Indre Ofredal i 1988 før restaureringa. (Foto: Asle Veien, NRK)
Indre Ofredal i 1988 før restaureringa. (Foto: Asle Veien, NRK)
Dei ranke fureskogane i Ofredal på nordsida av Årdalsfjorden la grunnlaget for nokre av dei eldste sagbruka i Sogn og Fjordane.

Publisert 05.12.2001 15:26. Oppdatert 12.12.2001 14:34.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Gjenreising av Indre Offerdal [WM]  - sendt på NRK Norge Rundt 26.08.1988. Gjenreisning av bygdesamfunnet Indre Offerdal ved Årdalsfjorden. Intervju med: Professor Hans Jacob Hansteen, og tidl. sagbruksarbeidar Jan Seim. Reporter: Inge Kjell Holme. Foto: Asle Veien.
Midt på 1600-talet er det to sagbruk i Ofredal, og ein av dei som eigde skog og dreiv sag var presten Christen Ålborg i Lærdal ca. 1650. Frå same tid vart det hogge "spirar" - d.v.s. mastreskog i Ofredal. Når mastefurene skulle til sjøs, var opptil 25 mann med på "spiredraging". Vanleg tømmer vart fløyta i elva ned til fjorden og sagbruket.

Den beste skogen var på 1600- og 1700-talet eigd av dei rikaste slektene i indre Sogn, og familienamn som Heiberg, Nagel og Ørbech går att i matrikkelen. Då Årdal Koparverk starta i 1702, hadde det trong for store mengder trekol til malmsmeltinga.

Verket fekk m.a. hand om store skogvidder i Ofredal og i Vettismorki. Frå Vettismorki vart tømmeret fløytt utfor Vettisfossen og vidare ned Utla til smeltehytta på Farnes i Øvre Årdal. Mykje av skogane som koparverket rådde over vart i 1771 og i ti-åra etter selde. På nytt er det "pengefolk" frå slekter som von Krogh, Fasmer, Kramer og Falch som eig Årdals-skogen. Løytnant Melchoir Falch dreiv store sagbruk både i Ofredal og i Kvitingsmorki på sørsida kring 1800.

Men i den avsides Vettismorki fekk den storvaksne furuskogen stå urørd frå 1734 til kring 1855. Då tok Endre Offerdal opp att skogsdrifta, og dreiv fram til 1890.

I "Morki" arbeidde 5-6 mann kvar vinter. Tømmeret drog dei på kjelkar fram til Vettisfossen. Der dei slepte det utfor gjennom ei trerenne som hindra at tømmeret vart slege sund mot berget. Om våren vart tømmeret fløytt ned elva og frakta til saga i Ofredal. Det vert fortalt at furutrea i Vettismorki kunne måle opptil 5,60 meter rundt stammen.
Indre Ofredal i 1988.
Sjølv om oppgangssaga i Ofredal var den største i mils omkrins, måtte dei største stokkane frå Vettismorki kløyvast i fire før saga rådde med dei. På saga i Ofredal arbeidde jamnt 4 mann, men nokre år vart det drive med 7 mann og to skift. Endre Offerdal eigde også 3 jekter som m.a. vart brukt til transport av skurlasta til marknaden i Bergen. Det vart også eksportert skurlast frå Ofredal til Nederland.

Ofredalseigedomen er dei siste åra restaurert, og planen er å ta vare på både sag og mølle som museum.

MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no