SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Årdal:

Landhandlar i Årdal

Coop og kafé på Årdalstangen. (Foto: NRK)
Coop og kafé på Årdalstangen. (Foto: NRK)

Publisert 04.12.2001 15:16. Oppdatert 08.06.2006 11:31.
For dei første landhandlarane, sjå:

· Kremmarar og gjestgjevarar på Årdalstangen

Det var folk frå dei store og rike slektene i indre Sogn som dreiv handel på Årdalstangen på 1600- og 1700-talet. Slektsnamn som Nagel, Døsen, Ørbech, Teiste, Svabo og Lem går att.

Sjur Anderson Øren

starta landhandel på Farnes i Øvre Årdal i 1865.

Jimmi Klingenberg og Jan Hille

starta landhandel på Årdalstangen i 1903 og dreiv fram til kring 1920. På folkemunne heitte butikken Janbui. Etter det vart huset ei tid nytta av Nedre Årdal Samvirkelag.
Janbui vart butikken til Hille og Klingenberg kalla. Foto utlånt frå Årdal Sogelag.

Ths. A. Vettis Eftf. landhandel

i Øvre Årdal vart starta i 1905 av Thomas Vetti. Før han starta som forretningsmann, hadde han arbeidd som patentførar (fjellførar) i Vest-Jotunheimen for Den Norske Turistforening. I 1918 flytta han inn i nybygg, som seinare vart utvida. I 1938 overtok sønene Torvald og Bartolv butikkdrifta, som m.a. spesialiserte seg på sal av geitost. Forretninga er no overteken av Prix.

Tyinfaldene med eigen handel

I samband med at A/S Tyinfaldene starta utbyggjing av kraftanlegg i Øvre Årdal frå 1910, var det mange som starta handel i bygda. Dei fleste dreiv assortert landhandel, men også spesialforretningar m.a. i tobakk, manufaktur og mote såg ei framtid i det planlagde industrisamfunnet som Norsk Hydro ville byggje. Men A/S Tyinfaldene løyste sjølve handelsbrev i 1918 og tok matvarer og andre forsyningar frå eige lager. Selskapet handla såleis svært lite frå lokale kjøpmenn.
Då nedgangstidene kom på 1920-talet, gjekk 14-15 av forretningane i Øvre Årdal konkurs eller vart avvikla. Nokre få overlevde krisetida, og er nemnde i dette oversynet.

Kristian Offerdal

frå Feios starta landhandel i Øvre Årdal i 1909. Søstera Andrina tok seinare over og dreiv den som "Offerdals Landhandel". I 1914 sette ho opp stort nybygg. Forretninga vart driven til 1969. (Sjå også Steinindustrien i Ytre Ofredal).

Øvre Årdal Samvirkelag

vart skipa i 1928. Dei første åra dreiv forretninga i leigde lokale, men flytta i 1937 inn i nybygg. Forretninga utvikla seg raskt til den største i Årdal, og hadde på 1950-talet kring 20 tilsette, og dreiv både bakeri, konditori og pølsemakeri. Daglegvareavdelinga var ein av dei første butikkane i Sogn og Fjordane som la om til sjølvbetjening tidleg på 1950-talet. Samvirkelaga i Årdal slo seg etter ei tid saman, og vart i 1999 slege saman med Voss Samvirkelag. I 2000 slo Årdal og Voss seg saman med Sogn Samvirkelag i Coop Mega Indre Vestland.

Sigvald Årebru

starta i 1928 landhandel i Seimsdal. I 1951 starta han daglegvareforretning i Øvre Årdal. I dag er denne forretninga driven av Jorun Årebru.

Nedre Årdal Samvirkelag

vart skipa i 1932 som ei underavdeling av Øvre Årdal Samvirkelag. I 1938 vart butikken på Tangen sjølvstendig selskap, og flytta same året inn i eige forretningsbygg. I etterkrigsåra hadde Nedre Årdal Samvirkelag 12 tilsette i butikken, tre på eige bakeri og eigen pølsemakar og sjåfør. Nedre vart seinare slege saman med Øvre (sjå ovanfor).
Nedre Årdal Samvirkelag nybygd i 1955. Foto: Verksposten, utlånt frå Årdal Sogelag.

Hovedside:
· Industri og næring i Årdal


MEIR OM ÅRDAL 
Årdal kommune

 
Aviser og media i Årdal
Historia i Årdal
Industri og næring i Årdal
Kjende personar i Årdal
Kommunehistoria i Årdal
Krigshistoria i Årdal
Kyrkjer i Årdal
Samferdsle i Årdal
Skular i Årdal
Verd å sjå i Årdal

 
Lyd frå Årdal
Video frå Årdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no