SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Krigshistoria i Askvoll:

Telegrafistar og tortur på Staveneset

I midten står Oddny og Anton Hollevik som vart arresterte og torturerte i mars 1945. Til høgre er Georg Esswein og Gestapo-sjefen Helmut Klötzer. Fremst til venstre står to menn frå Fure. (Foto: Fotograf Strømmen, Askvoll)
I midten står Oddny og Anton Hollevik som vart arresterte og torturerte i mars 1945. Til høgre er Georg Esswein og Gestapo-sjefen Helmut Klötzer. Fremst til venstre står to menn frå Fure. (Foto: Fotograf Strømmen, Askvoll)
Dei første agentane kom til Staveneset i november 1941. Obervasjonsposten og radiosendaren vart plassert oppe i Storura over garden på Staveneset.

Publisert 15.11.2001 09:49. Oppdatert 13.11.2006 15:06.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Petrine, Harald og Chester Saltskår i 1941. Foto frå Sogeskrift for Askvoll kommune

Etter opprullinga i Telavåg, som m.a. råka Bulandet og Værlandet i 1942 (sjå: Massearrestasjonen på øyane), kjende både agentane i ura og bonden Chester Saltskår på Staveneset seg utrygge. Difor vart agentane og Saltskår-familien med Chester, kona kona Petrine og sonen Harald henta over til Skottland med eit alliert sjøfly 23. mai 1942. Systera Oddny Saltskår og kjærasten Anton Hollevik tok seg av garden heime på Staveneset.

Chester Saltskår og sonen Harald på Peterhead-basen. Foto frå Sogeskrift for Askvoll kommune.
I august 1944 kom det nye agentar med radiosendar - først til Illevikbotn, før dei flytta til Storura i Staveneset. Dei to var Dagfinn Ulriksen og Ivar Møller.

Arrestasjon og tortur

Litt seinare på året vart lasteskipa "Lynx" og "Tyrifjord" bomba av allierte fly utanfor Staveneset - sjå: Mange skip senka kring Askvoll. "Tyrifjord" kom i brann, men berga seg inn på Askvika. "Lynx" vart køyrd i land på Staveneset for ikkje å søkkje på djupt vatn. Kapteinen på "Lynx" vart sett att for å passe på at skipsvraket ikkje vart plyndra, og budde då i huset hos Oddny Saltskår.
Om natta medan kapteinen sov, kom dei to agentane ned frå ura for å hente mat og mjølk hos Oddny på garden. Etter angiveri kringsette tyskarane garden på Staveneset i mars 1945 og arresterte både Oddny Saltskår, kjærasten Anton Hollevik og broren Hans Hollevik. Oddny og Anton vart hardt torturete m.a. av Gestapo-sjefen i Høyanger, Helmut Klötzer (sjå: Klötzer vert sjef), før dei vart sende til fangeleiren Espeland ved Bergen, der dei sat til frigjeringa i mai 1945.
Hans Hollevik, Oddny Saltskår og Anton Hollevik etter at dei vart sette fri i maidagane i 1945. Foto frå Sogeskrift for Askvoll kommune

Innsatsen heidra

Chester Saltskår vart dekorert for krigsinnsatsen med King George VI's Medal for courage, St. Olav-medaljen, Kong Haakon VII's medalje og deltakar-medaljen.

I eit lite museum har Olav Saltskår m.a. teke vare på straumaggregatet som agentane i ura nytta til radiosendaren sin.

Hovedsider:
· Krigshistoria i Askvoll
· Gestapo i Sogn og Fjordane


MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no