SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Gaular:

Hestad kapell

Hestad kapell. (Alle foto: Arild Nybø, NRK)
Hestad kapell. (Alle foto: Arild Nybø, NRK)
Hestad kapell som er reist på den smale landtunga som deler Viksdalsvatnet frå Hestadfjorden, er frå 1805.

Publisert 25.10.2001 15:00. Oppdatert 06.06.2007 14:12.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
  • video Hestad kapell [WM]  - avdøde museumsstyrar Ludvig Søgnen fortel til Ottar Starheim om Hestad kapell og om Viksdalsmålinga.
Kapellet er truleg bygd på dugnad av bygdefolket og har eit enkelt interiør. Altarlysestakane er frå 1700-talet. Altartavle og preikestol er frå byggjeåret. Altartavla er truleg måla av den kjende dekorasjonsmålaren Kristen Kjelstad. Kyrkja er utstyrt med låge benkar langs midtgangen som folk må stige over for å kome inn i kyrkjebenkane. På dei låge benkane måtte småkårsfolket sitje.
Hestadkyrkja innvendig ein gong på første halvdel av 1900-talet. (Foto © Fylkesarkivet)

Ute på kyrkjebakken står ei steinsøyle som ein trur kan ha vore feste for gapestokken i bygda. Ein døypefont frå mellomalderen er flytta til Bergen Muséum, og ein messehakel frå 1700-talet er deponert på Sogn Folkemuséum.
Portalen i steinmuren kring kyrkja.

Gamal kyrkjestad

Ein reknar med at Hestad er ein av dei eldste kyrkjestadane i fylket, og at den første kyrkja der vart bygd seint på 1000-talet. Ei stavkyrkje stod på Hestad frå 1327 til 1805, då den vart avløyst av noverande kapell. I kapellet er det ein del tømmer frå den gamle stavkyrkja.
Bakdøra inn til kapellet.

Høyanger og Vadheim sokna til Hestad

I gamal tid sokna folk i Høyanger og Vadheim til kyrkja på Hestad. Dei gjekk den lange vegen over fjellet. Tidleg på 1800-talet drukna eit heilt brurefylgje frå Markeset ved Vadheim på Viksdalsvatnet då dei var på veg til Hestad-kyrkja.
Kapellet på hestad er idag eigd av Fortidsminneforeningen Sogn og Fjordane, og det er opa for omvising om sommaren.
Eit område på 35 dekar av det karakteriske landskapet kring kapellet vart verna i 1971.
Kapellet ligg på neset mellom Hestadsfjorden og Viksdalvatnet.


MEIR OM GAULAR 
Gaular kommune

 
Historia i Gaular
Industri og næring i Gaular
Kjende personar i Gaular
Kommunehistoria i Gaular
Krigshistoria i Gaular
Kyrkjer i Gaular
Samferdsle i Gaular
Skular i Gaular
Verd å sjå i Gaular

 
Lyd frå Gaular
Video frå Gaular
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no