SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Skular i Høyanger:

Vidaregåande skular i Høyanger

Ytre Sogn Folkehøgskule

I 1920 var det starta ein folkehøgskule i Vadheim under namnet Ytre Sogn Folkehøgskule. Rektor var Olav O. Førsund. Skulen var i drift til 1926.

Publisert 17.10.2001 15:38. Oppdatert 28.05.2002 10:28.

Husmorskulen i Lavik


Framhaldsskule, mellomskule og realskule

Frå 1890 vart det skipa framhaldsskulekurs fleire stader i Kyrkjebø kommune. I 1918 starta arbeidet med å skipe ein kombinert framhaldsskule og mellomskule i industristaden Høyanger. Norsk Aluminium CO tok på seg å koste både lærarløner og skulerom, og skulen vart opna i 1925. I 1927 overtok Kyrkjebø kommune drifta. Frå 1943 fekk skulen eigen eksamensrett. I 1947 vart skulen omskipa til 2-årig realskule, og vart nedlagd då 9-årig ungdomsskule vart innført i 1966.

Høyanger kommunale gymnas

I krigsåra 1940-1945 vart det starta gymnas fleire stader i fylket: Florø, Dale, Aurland og Høyanger. Det var reiseproblem for bortebuande skuleungdom som førde til denne oppblomstringa av lokale gymnas. Alle fekk kort levetid (sjå elles under Skular i Fjaler, Skular i Flora, Skular i Aurland og Sygna Gymnas). Høyanger kommunale gymnas vart skipa i 1943 med Nils Odin Franche Skånes som rektor. Gymnaset vart lagt ned i 1950.

Frå kommunal yrkesskule til vidaregåande skule

I 1932 vart det reist krav om at industristaden Høyanger måtte få eigen yrkesskule, og i 1933 starta Kyrkjebø 2-årige Fagskole med ei snikkarline og 11 elevar. I 1934 fekk skulen mekanikarline med 10 elevar, plassert i Vadheim. I 1936 vart lina flytta til Høyanger. I 1937 endra skulen namn til Høyanger Yrkesskole for håndverk og industri.
Skulen var nedlagd i krigsåra 1940-1945, men starta opp att etter krigen og fekk line for elektrofag i 1947. I 1949 gjekk ei fylkesnemnd inn for at yrkesskulen skulle leggjast ned.
Framlegget vekte harme og sterke protestar i Høyanger: Fagforeninga truga med utmelding av Arbeiderpartiet og LO. Det enda med at kyrkjestatsråden bøygde av og gjorde om fylkestingsvedtaket om nedleggjing av yrkesskulen i Høyanger. Fylkeskommunen overtok drifta i 1955. I 1964 fekk skulen eigen bygning, og i 1967 fekk den line for kjole- og draktsaum, og i 1969 frisørline. I 1972 vart det starta kombinerte grunnkurs for yrkesopplæring og gymnas.

Hovedside:
Skular i Høyanger


MEIR OM HØYANGER 
Høyanger kommune

 
Aviser og media i Høyanger
Historia i Høyanger
Industri og næring i Høyanger
Kjende personar i Høyanger
Kommunehistoria i Høyanger
Krigshistoria i Høyanger
Kyrkjer i Høyanger
Samferdsle i Høyanger
Skular i Høyanger
Verd å sjå i Høyanger

 
Video frå Høyanger
Lyd frå Høyanger
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no