SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Naustdal fødde år 1900-1930

Personomtalene er ordna kronologisk etter fødselsår frå 1900 - 1930:

Publisert 16.10.2001 15:35. Oppdatert 22.02.2007 10:01.
Førre side:
Kjende personar i Naustdal fødde år 1800-1900

Johan Indrekvam

(1900–1993) frå Naustdal. Biletkunstnar.

Joar Kristiansson Eimhjellen

(1903-1992) frå Naustdal. Lærar og Arbeiderpartipolitikar. Var ordførar i Meråker og Stjørdal kommunar i mange år. Vararepresentant til Stortinget for Nord-Trøndelag 1958-1961.

Anfinn Bruflot

(1904–2000) i Naustdal. Målar, journalist og forfattar som i 1927 emigrerte til USA. Redaktør av ”Western Viking” og redaksjonsmedlem av avisa til Vinland Mållag, ”Ny Verd”. Har gjeve ut fem diktsamlingar på Samlaget og Cappelen, m.a. ”Junibåten” 1969.

Malvin Horne

(1907–1973)Fødd i Vevring, busett i Florø. Fotograf.

Ola P. Fimland

(1906–1981) frå Instedalen. Bonde og Senterpartipolitikar.

Einar Bakkane

frå Solheimsdalen i Førde, busett i Naustdal. Smed og spelemann.

John Grov

(1909–1991). Biletkunstnar og fotograf.

Janikke Hundvebakken

Janikke Hundvebakken

f. 1911, frå Øvre Redal. Sjukepleiar som i 1993 vart landskjend fordi ho stelte tre sysken på 88, 87 og 80 år heime på garden. Ho vart kåra til "Årets kvinne" i 1993 av VG- og Allers-lesarane.

Leiv Erdal

f. 1915 i Naustdal. Lensmann og Senterparti-politikar.

Magnus Grimset

f. 1916 i Naustdal. Bonde, Senterpartipolitikar og organisasjonsmann.

Halvdan Ottar Sæla

(1917–1940) frå Naustdal. Gardbrukar og soldat. Tenestegjorde i eit mitraljøsekompani i IR 10 under kampane i Valdres ved krigsutbrotet i april 1940. Fall i Vestre Slidre 28. april 1940.

Ivar Underlid

(1917–1944) frå Vevring. Snikkar. I tillegg til bygningsarbeid dreiv han også fiske. Omkom då Fylkesbaatane sitt ruteskip D/S ”Framnæs” vart bomba av allierte fly ved Kjelkenes den 8. november 1944 (sjå – Krigshistoria i Bremanger).

Dagfinn Reiakvam

Dagfinn Reiakvam (1917–1983) frå Naustdal. Bygde opp fotoforretninga Reiakvam foto i Førde.

Lidvald Stubhaug

f. 1919 i Naustdal. Lærar og forfattar av barneboka ”Mysteriet i Trolldalen” 1936.

Olav Stendal

f. 1920 i Orkdal, busett i Naustdal. Skulesjef, Krf.-politikar og lokalhistorikar.

Leo Aarseth

(1923–1940) frå Vevring. Matros og krigsseglar. Omkom då M/S ”Orkanger” vart torpedert i Middelhavet på veg frå Abadan til Malta den 12. juni 1940. Aarseth er tildelt krigsmedaljen.

Dagfinn Berg.

Dagfinn Berg

f. 1929 frå Berg. Skaut i 1950 den vidgjetne ”Naustdals-ulven” (sjå Den utrulege Naustdals-ulven). Dagfinn busette seg seinare som bonde på Hafslo i Sogn.

Ingvard Svorstøl

f. 1930 på Svorstøl. Bonde og organisasjonsmann. Nestleiar i Norges Bonde- og Småbrukarlag 1974-1982, og medlem av forhandlingsutvalet for jordbruket. Medlem av fylkeslandbruksstyret i 12 år, og har lagt ned eit stort arbeid for 4H. Har site i kommmunestyre og skulestyre i fleire periodar.

Kåre Lunden.

Kåre Lunden

f. 1930 i Naustdal. Historikar med doktorgrad frå 1975 og professor i historie ved Universitetet i Oslo frå 1976. Har m.a. gjeve ut ei rad bøker om spesialfeltet sitt; norsk mellomalder. Fekk i 1995 målprisen til Norsk språkråd for god framstillingsform. Bror til Eldrid Lunden.

Neste side:
Kjende personar i Naustdal fødde år 1930-1960


MEIR OM NAUSTDAL 
Naustdal kommune

 
Aviser og media i Naustdal
Historia i Naustdal
Industri og næring i Naustdal
Kjende personar i Naustdal
Kommunehistoria i Naustdal
Krigshistoria i Naustdal
Kyrkjer i Naustdal
Samferdsle i Naustdal
Skular i Naustdal
Verd å sjå i Naustdal

 
Video frå Naustdal
Lyd frå Naustdal
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no