SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Førde fødde år 1920-1940

Omtalane er ordna etter fødselsår:

Publisert 26.09.2001 10:36. Oppdatert 22.05.2007 08:08.
Førre side:
· Kjende personar i Førde fødde år 1890-1920

Håkon Gausemel

(1921-2004) frå Hornindal, busett i Førde. Jordskifteteknikar. Har gjeve ut fem bøker med dikt og forteljingar, dei mest kjende er "Like for like" (1951), "Over fjellet", og diktsamlinga "Far i graset" (1956). Flittig bidragsytar med noveller til vekeblad og aviser.

Alfred Ramstad

(1921–1991) frå Angedalen. Grunnla i 1949 Ramstad Eskefabrikk på garden sin i Angedalen.

Ragnar Høgelid

(1921-2008) frå Sande, busett i Leikanger og Førde. Utdanna sosialøkonom.

Reidar Tveit

f. 1921 i Gulen, busett Førde. Fylkestannlege og politikar.

Lars Askevold

f. 1921 på Sande, busett i Førde. Fylkesrevisor og rådmann.

Gunnar S. Gundersen

(1922–1983) fødd i Førde, oppvaksen i Høyanger. Biletkunstnar.

Berge Selvik

(1922–1992) frå Førde. Grunnla i 1949 Førde Vulkaniseringsverk, seinare Førde Vulk.

Stanley Kvamme

(1922–2004) frå Angedalen, busett i Bergen. Konkurranseskyttar. Skyttarkonge i 1953 i Steinkjer og 1957 i Trondheim. Han representerte då Bergen Nordre. Kvamme har også skyttarprinstittel og fleire andre NM i skyting.

Agnes Bjørbæk

f. 1922 i Øystese, busett i Førde. Biletkunstnar, utdanna ved kunstskular i Førde og Telemark. Delteke med måleri på Distriktsutstilllinga fleire gonger, og har hatt fleire separatutstillingar, m.a. utstilling på Færøyane.

Erling Berge

f. 1922 på Kviteneset i Bygstad, busett i Førde. Forretningsmann og bilforhandlar. Grunnla og bygde opp fylkets største bilforretning, Berge & Co. i Førde.

Gunnar Hjelmeland

(1923-1978) frå Hjelmeland. Entreprenør og bonde.

Alf Berger-Nielsen

f. 1923, frå Sandnes. Industrimann.

Oddmund Farsund

(1924–1996). Byggmeister, og grunnleggjar av Farsund Bygg A/S i 1955. Byggjevareforretninga er ei av dei største i fylket.

Anne Johanne Kvale

f. 1924 i Angedalen. Busett i Oslo. Sosionom, journalist, KrF-politikar og organisasjonskvinne.

Per Nordeide

(1925–1983) frå Førde. Lærarutdanna, journalist og seinare redaktør i avisa Firda.

Magne Aase

(1926-1993) frå Førde. Handelsmann og grunnleggjar av elektrofirmaet Magne Aase AS. Starta først i Balestrand 1951, i Førde frå 1955. I 1968 var han medskipar av Sunnfjord Elektroinstallasjon, som i 1987 gjekk over til Siemens.

Ingvard Magnus Hornnes

f. 1927 i Førde. Frisør og organisasjonsmann. Var m.a. sentral initiativtakar til byggjing av Sunnfjord Hotell i 1968. Som fylkessekretær for Røde Kors stod han sentralt i arbeidet med skipinga av Hauglandsenteret.

Helge Barstad

f. 1928 i Vartdal i Ørsta, busett i Førde. Jordskiftedommar og Høgre-politikar.

Andreas Hjelmeland

f. 1928 i Gaular, busett i Førde. Entreprenør og fly-pioner. Andreas Hjelmeland flytta etter nokre år som murmeister i Bergen til Førde i 1949, og bygde på få år opp den største entreprenørforretninga i Sogn og Fjordane.

Magne Gravdal

f. 1928 frå Førde. Byggmeister og entreprenør. Grunnla i 1961 det som no heiter Gravdal Byggesenter. I 1970 starta verksemda eigen takstolfabrikk.

Anders Myklebust

f. 1928 i Tysnes, busett i Førde. Prest og Kristeleg Folkepartipolitikar. Var hjelpeprest i Årdal 1959. Sokneprest i Askvoll frå 1964, seinare sokneprest i Førde og prost i Sunnfjord til 1992. Har hatt fleire leiande verv i misjonsforeiningar på Vestlandet. Var medlem av Askvoll skulestyre og styremedlem i KrF's fylkesparti. Vararepresentant til Stortinget 1969-1973.

Jon Hegdal

f. 1928 i Innvik. Fylkesagronom i Sogn og Fjordane frå 1963 til 1995.

Leiv Bergum

f. 1928 i Førde, busett i Sogndal. Fotograf. – Sjå Leiv Bergum, Sogndal kommune.

Jan Skåre

f. 1929 i Førde, busett i Bærum. Høgsterettsdommar.

Anne Gullestad

(1929–1999) frå Kvinesdal. Skodespelar, instruktør og teatersjef.

John Kleven

f. 1931 i Ulsteinvik. Verftseigar.

Finn Hjelmeland

(1932–1995) frå Hjelmeland, busett i Førde. Entreprenør.

Torbjørn Halvorsen

f. 1934 i Oslo, busett i Førde. Skodespelar, utdanna ved Statens Teaterskole.

Norvald Nilsson Årdal f. 1935

f. 1935 i Årdal. Kjøpmann i Førde – sjå Kjende personar i Jølster fødde år 1930-1950.

Sverre Øygard f. 1935

f. 1935 i Stardalen. Jordskifteoverdomar og Senterparti-politikar i Førde – sjå Kjende personar i Jølster fødde år 1930-1950.

Elfrid Grimeland Lausund

f. 1935 frå Førde. Lærar, kyrkjelydssekretær og forfattar. Har gjeve ut diktsamlinga ”Mot morgonlandet” i 1985.

Johan Rørvik

f. 1935 frå Haukedalen. Bonde og sentral i kampen for å få Gaularvassdraget varig verna.

Kjell Opseth

f. 1936 i Førde. Arbeidarparti-politikar og statsråd.

Lidvin M. Osland

f. 1937 frå Høyanger. Fylkeskulturdirektør og organisasjonsmann.

Magne Dvergsdal

f. 1937 i Dvergsdal. Tannlege og politikar.

Bjarte Eikeset

f. 1937 i Førde. Jurist og Høgre-politikar.

Målfrid Nydal Holsen

(1938–1993) frå Holsen. Songar, utdanna i Austerrike, debuterte 1972.

Magne Grov

f. 1938 i Naustdal, busett på Jessheim. Komponist.

Audun O. Reme

f. 1938 i Innvik. Forsikringsmann og adm. dir. i Gjensidige Sogn og Fjordane.

Oddvar Torsheim

f. 1938 på Herland. Vaks opp i Naustdal og er busett i Førde. Biletkunstnar, forfattar og songar.

Lars Gunnar Lie

f. 1938 i Fjell. Lektor ved v.g. skule i Førde, og Kristeleg Folkeparti-politikar.

Fritz Hjelmeland

f. 1939 på Hjelmeland, busett i Førde. Entreprenør og investor.

Anders Sølvberg

(f. 1938) i Askvoll. Siviløkonom og bankmann.

Førre side:
· Kjende personar i Førde fødde år 1890-1920
Neste side:
· Kjende personar i Førde fødde år 1940-1960
Hovedside:
· Kjende personar i Førde


MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no