SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kjende personar i Førde fødde år 1890-1920

Personomtalene er ordna etter fødselsår frå 1890-1920:

Publisert 24.09.2001 15:00. Oppdatert 24.05.2007 08:11.
Førre side:
Kjende personar i Førde fødde år 1850-1890

Samuel Knutson Sandnes

(1890-1980), fødd i Jølster, busett i Førde. Lærar, skulestyrar og lokalhistorikar. Sjå Samuel Knutson Sandnes, Jølster kommune.

Ragnvald Indrebø

(1891-1984).Prest, biskop, forfattar og salmediktar.

Kristian Ulltang

(1891–1979) frå Førde. Utdanna boktrykkjar, redaktør og grunnleggjar av avisa ”Firda”.

Olai Nordeide

(1892–1970) fødd i Askvoll. Redaktør i avisa Firda.

Otto Huseklepp

(1892-1964) fødd i Guddalen, busett i Førde. Lærar, organisasjonsmann og Venstre-politikar.

Anders Flaten

(1892–1956)- sjå Kjende personar i Jølster fødde år 1850-1900.

Valton Tolvstadius Torvik

f. 1893 i Ervika ved Førdefjorden. Kjend som meisterspelemann. Utvandra til Amerika.

Elias Jenson Tefre

(1895-1975) frå Førde. Bonde og Kristeleg Folkeparti-politikar. Vararepresentant til Stortinget 1954–1961.
Karl Opseth

Karl Andreas L. Opseth

(1896–1964) frå Førde. Grunnla i 1930 Førde Sementvarefabrikk. Verksemda heldt fram til på Steinen i Førde fram til 1969, då den vart flytta til Bruland. Far til Kjell Opseth.

Einar Stavang

(1898-1992) fødd i Stavang. Jurist og Arbeiderparti-politikar.

Jørgen Neverdahl

(1898–1974). Maskiningeniør og skulestyrar.

Nikolai Schei

(1901–1985) frå Førde. Jurist 1928. Embetsmann, fylkesmann, og motstandsmann under 2. verdskrig.

Andreas Olai Schei

(1902–1989) frå Førde. Jurist. Høgsterettsdomar og sivilombodsmann.

Lasse Grønfur

(1903–1985) fødd på Sandane. Forretningsmann i Førde – sjå Forretningsfamilien Grønfur.

Peder A. Sølvberg

(1906–2000) frå Førde. Kjøpmann. Grunnla handelshuset P.A. Sølvberg i Askvoll, som vart utvikla til det største i kommunen.

Einar Bakkane

(1907–1973) frå Solheimsdalen i Førde, busett i Naustdal. Smed og kjend spelemann.

John Grov

(1909–1991). Biletkunstnar og fotograf.

Malvin Berquam

(1910–1990) frå Førde. Kunstmålar. Gjekk m.a. i lære hos Nikolai Astrup.

Ludvig Olai Botnen

(1910-1987) frå Angedalen, Førde. Busett i Florø. Redaktør og Venstre-politikar.

Ole E. Aaserud

(1912–1989) frå Hamar. Industribyggjar og verftseigar.

Rolv Henden

(1914-1992) frå Sandane. Disponent i Firda Billag frå 1940 til 1982, der han var ein framsynt og aktiv leiar.

Torberg Haaland

(1915-1945), frå Førde, son til skulestyrar ved Mo jordbruksskule. Ingeniør og fenrik i Flyvåpnet.

Rasmus Nordbø

(1915–1983) frå Førde. Fylkeslandsbrukssjef og statsråd for Arbeiderpartiet.

Dagfinn Reiakvam

(1917–1983) frå Naustdal. Bygde opp fotoforretninga Reiakvam foto i Førde.

Endre Kleiven

(1917–1997) frå Gaular starta entreprenørforretning i Bergen i 1947, men flytta etter kort tid firmaet til Bygstad, seinare Førde.

Martin Schei

(1918–1937) frå Førde. Verva seg til dei internasjonale sosialistbrigadane som kjempa mot general Franco og hans fascistar under den spanske borgarkrigen på 1930-talet.

Helge Bydal

(1918-2006) frå Førde. Ingeniør. Vart som student arrestert i 1943, og sat i tyske konsentrasjonsleirar til 1945.

Sigurd Rørvik

(1919–1944) frå Førde. Fiskar, gardsarbeidar og krigsseglar. Rømde til England i september 1941 der han vart maskinmann på korvetten ”Rose”. Omkom då skipet vart rent i senk i Atlanterhavet den 26. oktober 1944.Førre side:
Kjende personar i Førde fødde år 1850-1890
Neste side:
Kjende personar i Førde fødde år 1920-1940
Hovedsida:
Kjende personar i Førde


MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no