SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Førde:

Det store elvebrotet i 1780

Arbeid med elveførebygging i Holsen på 1920-talet. (Foto © Fylkesarkivet)
Arbeid med elveførebygging i Holsen på 1920-talet. (Foto © Fylkesarkivet)
Vinteren 1780 braut elva Jølstra nytt løp m.a. i Førde sentrum, noko som fekk stor verknad for utviklinga i bygda seinare.

Publisert 12.09.2001 14:34. Oppdatert 27.10.2006 09:32.
Etter ein hard vinter la det seg tjukk is på Jølstravatnet. Eit hardt stormver braut isen opp, og pressa is i store mengder ned elva, der den demde opp fleire stader og tok nye far:

Første området der elva braut nytt far, var på garden Mo (seinare jordbruksskule), der Moøyra vart skild frå hovudbruket.

På Vie gjekk Jølstra før elvebrotet i ein sving oppunder der Vievegen og sentralsjukehuset ligg idag. Garden til Adolf Indrebø har difor bruksnummer under Hafstad framleis. Her braut elva nytt far nærmare Hafstad, og neset på Indrebøs gard vert difor kalla Nyeneset den dag idag.

Men størst endringar gjorde likevel elva i noverande Førde sentrum. Her gjorde den ”gamle” elva ein stor boge frå Sagelva og opp i Sjøahola ved kyrkja på Skei. I 1780 demde isen i denne svingen ved Sagelva, og elva tok nytt far over Øyrane, som tilhøyrde gardane på Halbrend på sørsida av dalen. Det var såleis Halbrends-gardane som åtte det meste av Øyrane fram til SIVA fekk hand om Øyrane som industriområde på 1960-talet. Det gamle elveløpet gjennom Løken og Sjøahola viser framleis tydeleg i landskapet – særleg på flo sjø.

Dette elvebrotet gjorde at den gamle handelsstaden i Sjøahola kom i bakevja – ei utvikling som vart forsterka då Den Trondhjemske Postvei kom i 1785, og Hafstad vart
skysstasjon.
Flaumen i 1922 tok bruka over Jølstra. Foto: O. Fauske

Hindra nytt elvebrot

Under ein langvarig regnværsperiode kring 1880 truga Jølstra på nytt med å bryte nytt løp gjennom Førde sentrum, denne gongen frå området ved Førdehuset og i eit gamalt elvefar i Storehagen der Sunnfjord Hotell og rutebilstasjonen no ligg. Ei rask elveforbyggjing hindra Jølstra å bryte seg nytt far.

Elva Jølstra endra seg mykje i Førde sentrum etter graving av nytt elvelaup for elva Anga i Angedalen på 1960-talet. Lausmasse derfrå grunna ut Jølstra kring elvosen på
Steinen og oppover til Førdehuset. Før dette kunne mindre båtar lett ta seg opp til sjøbuer kring Førde Hotell.

Frå gamal tid finn ein ved Hafstad v.g. skule framleis restar etter ei kai og stadnamnet ”Landabryggja”, der ein la til med båtar som vart dregne opp elva.

Forrige side:
Utviklinga av tettstaden Førde.


MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no