SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Førde:

Forretningsfamilien Berqvam

Handelshuset i Førde var lenge det største kjøpesenteret i Sogn og Fjordane. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Handelshuset i Førde var lenge det største kjøpesenteret i Sogn og Fjordane. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Forretningsfamilien Berqvam har vorte godt ”synlege” i bybiletet i Førde frå midten av 1980-talet. Det er posisjonen som store jordeigarar i sentrums-området på nordsida av Jølstra som har danna grunnkapitalen for Berqvam-familien si sterke satsing på forretningseigedomar.

Publisert 11.09.2001 11:52. Oppdatert 14.09.2006 10:56.
Stamfaren til Berqvam-familien var Ole Olson Berqvam.

Ekteparet Guttorm Berqvam f. 1943 og Ida Berqvam eig den gamle storgarden Falkestein (sjå: Prestegarden på Skei), og Guttorms bror Torbjørn f. 1944 eig ein annan av dei store gardane på Skei.

I felleseige bygde Berqvam-familien i 1974 den store forretningsgarden Berquamgården som ligg rett over gata ved rutebilstasjonen.

Ida Berqvam.

Slaktehus vart handelshus

Midt på 1980-talet kjøpte Guttorm og Ida Berqvam det fråflytta slakteriet til Vestlandske Salslag frå 1964. Dette bygde dei om til det Handelshuset, som med 11.000 kvm. var det største kjøpesenteret i Sogn og Fjordane då det opna i 1987. Ida og Guttorm Berqvam vart etter nokre år eineeigarar, og har sidan drive forretningsverksemda gjennom selskapet Qvam AS. Det første handelshuset har vorte mykje utvida med nye byggjesteg, og i 2005 vart Handelshus II på nordsida av gata opna. Dei to handelshusa er knytte saman med ei gangbru over gata, og er det største handelskomplekset mellom Bergen og Ålesund, med over 60 butikkar, kaféar, restaurantar m.m.

I 1995 bygde dei forretningsbygg for Møbelkjeden Idé (no Møbelhuset AS), og dette bygget har seinare fått to etasjar med husvære på toppen. Qvam AS eig også den gamle ”ullsentralen” like ved Berquamgården.

Bror til Guttorm Berqvam,Torbjørn Berquam, bygde i 1996 saman med entreprenør Fritz Hjelmeland (sjå Forretningsfamilien Hjelmeland) kjøpesenteret Førde Torg AS på 11.000 kvm. like ved Handelhuset i Storehagen i Førde.

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no