SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Industri og næringsliv i Førde:

Entreprenør- og byggforretningar i Førde

Entreprenør Magne Hafstad ved ei av gravemaskinene i maskinparken hans. (Foto: Arild Nybø © 2003)
Entreprenør Magne Hafstad ved ei av gravemaskinene i maskinparken hans. (Foto: Arild Nybø © 2003)
Omtalane er ordna etter startår:

Publisert 06.09.2001 14:39. Oppdatert 15.06.2007 13:06.

Sjå også:
· Fabrikkar og verkstader i Førde


Førde Mølle og Sagbruk

med byggjeforretning vart grunnlagt 1926 av A.J. Flaten. Bygdemølla låg nokre hundre meter opp frå utløpet av Jølstra, og er idag ombygd til kontor. På eigedomen er det i 2001 bygd bustadkomplekset Førde Brygge.

Ingeniør Endre Kleiven

Endre Kleiven frå Gaular starta entreprenørforretning i Bergen i 1947, men flytta etter kort tid firmaet til Bygstad, seinare Førde.

Forretningsfamilien Hjelmeland

Forretningsfamilien Hjelmeland frå Bygstad, syskena Gunnar (1923-1978), Andreas f. 1928, Finn (1932–1995), Signe Hjelmeland Bruland f. 1936 og yngstemann Fritz f. 1939, har spela ein sentral rolle i utviklinga av Førde heilt sidan tidleg 1950-tal.

Harald Øen

grunnla entreprenørforretning i Førde kring 1950. Utstyret vart i 1970 kjøpt av Ola Drage då han starta si eiga entreprenørforretning i Førde.

Farsund Bygg

Grunnlagt 1955 av byggmeister Oddmund Farsund (1924-1996). Forretninga vart AS i 1973, og er ei av dei største byggevareforretningane i fylket med ei årsomsetning i år 2000 på 55 millionar kroner, og 20 tilsette.
Farsund Bygg på Kronborg. Foto: Kjell Arvid Stølen.

Viktor Bruland

f. 1951 utvida Bruland Pallefabrikk, og bygde ut trelast- og byggevareforretning. (Sjå: Handel og fabrikkar på Bruland.)

Gravdal Byggesenter

Eitt av dei største entreprenørselskapa innan bustadbygging i Sogn og Fjordane med ei årsomsetning på 80 millionar kroner i år 2000 og 25 tilsette. I 1970 starta firmaet eigen takstolfabrikk.

Førde Boligbyggelag

vart skipa i 1966. I 1986 gjekk det inn i Sogn og Fjordane Bustadbyggelag.

Aksel Bruvik

var eit byggevarefirma i Bergen som m.a. bygde ferdighus. I 1969 starta dei avdeling i Førde.

Namtvedt A/S

var eit byggevarefirma i Bergen som starta avdeling i Førde i 1969.

Ola Drage

Starta i 1970 eiga entreprenør-verksemd i Førde, der han fekk store oppdrag med bustadbygging i samband med etableringa av m.a. Ankerløkken-verftet og sentralsjukehuset.

Sunnfjord Bygg AS

var eit byggevarefirma som etablerte seg på industriområdet på Øyrane i 1973.

Rieber Bygg

- sjå Sunnfjord Bygg AS.

Magne Hafstad AS

maskinentreprenør, vart skipa 1979 av Magne Hafstad , som hadde grustak på eigedomen sin i Førde. Selskapet har bygd seg opp til eitt av dei største i sin bransje i Sunnfjord, med 14 tilsette og ei omsetning i år 2000 på 15 millionar kroner. (Sjå bilete øvst). Hafstad bygde i 1999 stort forretningsbygg m.a. for bilforretningar på Hafstad.
Magne Hafstad driv entreprenørfirmaet sitt med utgangspunkt i garden sin på Hafstad. Foto: Kjell Arvid Stølen.

HVH-hus

- sjå Aksel Bruvik.

Neumann Bygg

- sjå Sunnfjord Bygg AS.

Sogn og Fjordane Bustadbyggelag

Største distriktsbustadbyggelag i landet med aktivitet i 17 kommunar, i tillegg til engasjement i fritidsbustad-prosjekt i Spania. I år 2000 hadde laget 3634 medlemer og forvalta i eigne burettslag 1552 bustadeiningar.

Åsen og Øvrelid AS

Grunnlagt i 1988 av Leif Arne Åsen og Helge Øvrelid, begge frå Jølster. I 1996 fusjonerte selskapet med Brødrene Sunde, og satsa frå då av også på eigedom – Øyrane Eigedom.

Gravdal Bygg AS

- sjå Gravdal Byggesenter.

Bygg og Bo AS

- sjå Aksel Bruvik.

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no