SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Indsutri og næring i Førde:

Landhandlar i Førde

Sverre Holsen eftf. Daglegvarer i Holsen. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Sverre Holsen eftf. Daglegvarer i Holsen. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Omtalane er ordna etter startår.

Publisert 05.09.2001 11:02. Oppdatert 23.05.2007 12:02.

Handelsstaden Sjøahola

Sjøahola like under kyrkja på Skei var det gamle ”handelssenteret” i Indre Sunnfjord.

Handel og hotell på Skorpa

Skorpa er det området av Førde sentrum som ligg der Sogn og Fjordane Sparebank og Sunnfjord Hotell ligg i dag. Det var dette området som først tok opp tevlinga med Sjøahola om handelen i Førde, og her kom også det første store hotellet.

Gjestgiveri og handel på Hafstad

Den trondhjemske Postvei og bygginga av Langebrua i 1836 bana vegen for Hafstad som sentrum for handelen i Førde.

Schultz sine landhandlar

- sjå Handel og hotell på Skorpa.

Valeur sine landhandlar

- sjå Handel og hotell på Skorpa.

Næring på Steinen

Anders A. Steen (1812-1885) frå Holsen vart dampskipsekspeditør for Fylkesbaatane i 1869 og etablerte handel ved dampskipskaia si på Steinen.

Erik Hagenes

landhandel i Ervik - sjå Aksel Sjurson Grønhaug.

Nikolai Andersen

starta landhandel ved Langebrua på Hafstad i 1884. Forretninga vart seinare overteken av A. E. Sølvberg. – Sjå: Forretningsfamilien Sølvberg.

Hafstad Kjøttforretning

vart grunnlagt 1905 av M.L. Hafstad. Forretninga låg like ved Førde Hotell, og vart seinare overteken av Hans og Ragnhild Myklebust frå Nordfjordeid. Dei bygde i 1978 Vie Senter og flytta daglegvareforretninga dit.

Karl Kristiansen

starta 1907 landhandel i Kyrkjevegen. Bygningen står framleis, men er no bygd om til bustadhus. Broren Alfred Kristiansen starta i 1929 strikkevareforretning på Hafstad. Han utvida seinare med manufaktur og bygde tilbygg i 1933. Svigerdottera Velaug Kristiansen overtok i 1973 og dreiv butikken fram til 1993.
Den tidlegare butikken til Karl Kristiansen i Kyrkjevegen er no bustadhus. Foto: Kjell Arvid Stølen.

Forretningsfamilien Sølvberg

Anders E. Sølvberg grunnla i 1909 A.E. Sølvberg landhandel i Førde. Dreiv først i den såkalla Schultz-bua ved Hafstad Hotell, før han seinare overtok lokala til handelsmann Nikolai Andersen ved Langebrua. Her hadde det vore forretning frå 1884.

Jeremias J. Klakegg

(1886-1966) frå Jølster, starta i 1912 landhandel i Førde, seinare også børsemakar og urmakar.

Rasmus Fleten

starta i 1915 landhandel i Holsen. Forretninga vart seinare overteken av Sverre Holsen.

Huus Bokhandel

vart grunnlagt 1918 av Georg Huus. Bygde eige forretningsbygg 1924, der det også var landhandel og pensjonat.

Anders Flaten

(1892–1956) frå Jølster starta landhandel i ei sjøbu (Schultz-bua) saman med to kompanjongar like ved Hafstad Hotell. I 1930 flytta han forretningane dit etterkomarane driv Glasmagasinet Flaten idag. Sjå elles Gjestgiveri og handel på Hafstad.

Handel og fabrikkar på Bruland

Kristoffer Bruland f. 1888 starta landhandel i 1921. Frank Bruland f. 1955 (soneson til Kristoffer) dreiv landhandelen vidare, og starta på 1980-talet Bruland Lågpris, som i 1997 utvida mykje med nytt forretningsbygg og matsenter. Seinare gjekk butikken inn i Spar-kjeden, og deretter Rimi-kjeden.

Brede ass. landhandel

på Skei vart grunnlagt 1927 av Nils Brede frå Ulvik.

Sunde Handelslag

- sjå Brede ass. landhandel .

Alfred Kristiansen

manufaktur frå 1929 – Sjå Karl Kristiansen 1907.

Førde Handelslag A/S

vart grunnlagt 1934, og heldt nokre år til i ”Floms-huset” i sentrum sør. Disponent var Ivar J. Berge, som seinare m.a. bygde opp kafè Grillen, og nytt forretningsbygg då Floms-huset vart rive.

Førde Samyrkelag

Har på 1980- og 1990-talet teke over drifta av samvirkelag og andre forretningar i store deler av Sunnfjord og Nordfjord.

Lasse Grønfur

(1903–1986) frå Stryn starta landhandelen Førde Handel i 1939 og landhandel i sentrum sør 1963. (Sjå: Forretningsfamilien Grønfur).

MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no