SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 

Kommunehistoria i Førde

Frå formannskapslovene vart innførte i 1837 og til 1896 og omfatta Førde kommune om kyrkjesokna Førde, Holsen og Naustdal.

Publisert 29.08.2001 08:49. Oppdatert 27.10.2006 13:59.
Prokurator Andreas Gunnerus Lind var første ordførar i Førde frå 1838–1840.
Kring 1870 vart det skipa Bondeven-forening i Førde, etter initiativ frå Søren R. Holsen. Dette var det første politiske ”partiet” i fylket, og var den lokale avleggjaren av det som på riksplanet også var kjent som ”jaabækianarar”, etter opphavsmannen for rørsla, stortingsmann Søren Jaabæk.

Naustdal skild ut

I 1887 skreiv 100 naustedøler under på eit krav om at Naustdal måtte bli skilt ut som eigen kommune, og i 1896 vart dette vedteke ved kongeleg resolusjon.

Ved kommunereguleringa i 1965 fekk Førde grendene på sørsida av fjorden frå Naustdal – d.v.s. grendene langs fjorden frå og med Furevik i aust til Heilevang i vest, og dessutan Fauske og Solheimsdalen. Solheimsdalen krins vart knytt til Førde med veg i 1975.

I lang tid vart Tingstova i Sjøahola brukt som møtelokale for kommunestyret. Frå 1902 til 1960 heldt kommune-administrasjonen til i Gamlebanken i Kyrkjevegen. Frå 1960 har kommunen leigd lokale i Førde Varehus, eigd av Andreas og seinare sonen Frank Hjelmeland. Kommunen planla på 1970-talet å byggje rådhus der Domus/Mega-varehuset ligg idag, men planen vart skrinlagd.

Bystatus

Aud Viken, Arbeiderpartiet, vart i 1988 første kvinnelege ordførar i Førde.

Førde vart by i 1997.

Idag grensar Førde kommune mot Jølster ved Moskog, mot Sogndal på Jostefonn, mot Gaular ved Rørvikfloten i Haukedalen og ved Langeland, mot Askvoll vest for Heilevang og mot Naustdal frå stranda aust for Naustdal sentrum og til øvre Angedalen.

Politisk leiing:
Ordførarar i Førde kommune


MEIR OM FØRDE 
Førde kommune

 
Aviser og media i Førde
Historia i Førde
Industri og næring i Førde
Kjende personar i Førde
Krigshistoria i Førde
Kyrkjer i Førde
Samferdsle i Førde
Skular i Førde
Verd å sjå i Førde

 
Video frå Førde
Lyd frå Førde
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no