SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Kjende personar i Vik kommune:

Peter Andreas Blix

(Foto © Fylkesarkivet)
(Foto © Fylkesarkivet)
Peter Andreas Blix (1831-1901) frå Stavern, busett i Vik. Ingeniør, arkitekt og kyrkjebergar.

Publisert 27.08.2001 11:26. Oppdatert 12.01.2004 12:33.
LYD OG VIDEO  Lyd Video
Studerte 1850-1855 ingeniørfag og arkitektur i Tyskland. Tilsett i Kanalvesenet (forløparen til NVE) 1855-1863. Tilsett ved byingeniørkontoret i Bergen 1863-1868. Her teikna han m.a. brannstasjonen i Bergen. Dreiv privat arkitektfirma frå 1868 til 1873, då han vart tilsett som arkitekt og ingeniør i NSB fram til 1878. I denne perioden teikna han mange stasjonsbygningar. Han teikna også fleire norske hotell, m.a. Mundal Hotell i Fjærland og Fleischers Hotell på Voss.

I 1871 skipa Blix vestlandsavdelinga av Foreningen for Norske Fortidsminnesmerkers Bevaring. Denne omfatta Sogn og Fjordane fram til 1983, då det vart skipa eiga fylkesavdeling.

Restaurering

Hopperstad stavkyrkje. Blix brukte Borgund stavkyrkje som førebilete. (Foto: Asle Veien, NRK)
I 1879 vart Blix medarbeidar til Eilert Chr. Bordtkorb Christie ved restaureringa av Håkonshallen og Mariakirken i Bergen. For å skaffe høveleg byggjestein til restaureringa, vart det lyst i avisene. Eit av svara kom frå Vik, der restane etter middelalderkyrkja på Hove var til sals. Blix reiste i 1880 til Vik, men i staden for å frakte steinen til Bergen, kjøpte han Hove kyrkje og restaurerte den for eigne midlar. Sidan gjorde han det same med den falleferdige stavkyrkja på Hopperstad.

Sjå:
· Hove steinkyrkje
· Hopperstad stavkyrkje


Blix er gravlagd i Hove steinkyrkje. (Foto: Arild Nybø, NRK)

Eigen stil

Begge restaureringsarbeida er sterkt prega av synet som Blix hadde for korleis slikt arbeid skulle utførast: I Hove-kyrkja er nymåla veggdekorasjonar og takkonstruksjon prega av den rådande "historiestilen" seint på 1800-talet, og Hopperstad-kyrkja er utvendes gjort til ein kopi av Borgund stavkyrkje, med svalgangar, takryttar og drakehovud i møna (sjå: Nasjonalklenodiet Borgund stavkyrkje).

Budde i Vik

Blix budde dei siste åra av livet fast i Vik. Her hadde han i alle år sitt faste "Blix-rom" på Hopstock Hotell. Han er gravlagd under golvet i Hove-kyrkja.


Relieff av Peter Andreas Blix.

Minnesmerke

I 1981 vart det reist eit minnesmerke over Peter Andreas Blix ved Hopstock Hotell. Bronserelieffet er laga av Trygve Skilbreid frå Stokke. Idrettshallen i Flatbygdi er også kalla opp etter kyrkjebergaren - "Blixhalli".

MEIR OM VIK 
Vik kommune

 
Aviser og media i Vik
Historia i Vik
Hotell og gjestgjevarar i Vik
Industri og næring i Vik
Kjende personar i Vik
Kommunehistoria i Vik
Krigshistoria i Vik
Kriminal- og rovdyrsoger frå Vik
Kyrkjer i Vik
Landhandlar i Vik
Meierihistoria i Vik
Samferdsle i Vik
Skular i Vik
Verd å sjå i Vik

 
Lyd frå Vik
Video frå Vik
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no