SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Askvoll:

Kraftforsyninga i Askvoll

Stongfjorden i 1919. Foto: Paul Stang
Stongfjorden i 1919. Foto: Paul Stang

Gatelys i 1907

Stongfjorden var eit av dei første bygdesamfunna i fylket som tok i bruk elektrisitet som energikjelde for varme og lys.

Publisert 23.08.2001 10:21. Oppdatert 04.12.2006 10:20.
Den første som bygde eit lite kraftverk i Sogn og Fjordane, var Truls Rasmussen Vassenden i Loen som hadde lært om den nye teknologien i England.
Plankerenne frå demning til tunnel i Stongavassdraget. Foto: Paul Stang

Men få år etter produserte fossekrafta i Dyrneslivassdraget i Vadheim (sjå Vadheim Elektrochemiske Fabrikker) og Stongavassdraget i Stongfjorden elektrisk straum til den første elektrokjemiske industrien.
Stongavatnet ovanfor Stongfjorden er oppdemt for kraftforsyning. (Foto: Arild Nybø, NRK)
Stangfjorden Elektrokemiske Fabriker starta i 1897-1898 med jodproduksjon, og i 1907 overtok British Aluminium Company vassdraget og bygde Skandinavias første aluminiumsfabrikk. Samstundes vart fabrikkbygningar og bustadhus i Stongfjorden utstyrte med elektrisk lys, og bygda fekk gatelys.
Paradoksalt nok tok det nærpå 60 år før dei siste utkantgrendene i Askvoll fekk elektrisk straum. Det var Eimind og Follevåg - berre nokre kilometer vest for Stongfjorden.

Holmedal tidleg ute

Men i "industrisenteret" Holmedal var ein svært tidleg ute med lokale kraftverk ved Trollefoss Ullvarefabrikk (1900) og margarinfabrikken "Flora" (1901). Fram til 1920 vart det bygd fleire småkraftverk i Holmedal. Ein av dei som ville ha elektrisk lys i huset var den tyske forfatteren Karl Friedrich Kurz. Han bygde sitt eige ved villaen i Vårdal.
Ei målsetjing for Ålfotselskapet (sjå Ålfotsaka) kring 1920 var å levere straum frå Ålfoten m.a. til aluminumsverket i Stongfjorden. Linenettet dit omfatta m.a. fjordspennet over Førdefjorden ved Vevring. (Det var i dette umerka fjordspennet at fire menneske miste livet i 1996, då eit ambulansehelikopter frå Airlift rende seg i leidninga og havarerte.)

I 1922 fekk sentrum i Askvoll elektrisk straum frå Stongfjord-stasjonen, seinare frå Ålfotselskapet.

Arbeid på Markevatn Kraftstasjon i Skorva-vassdraget. Foto frå Sogeskrift for Askvoll kommune.

Midt på 1930-talet fremja YFK søknad om å byggje kraftstasjonar i Skorva-vassdraget ved Flokenes. Men planen var lagt mellombels til sides då Svultingen-anlegga i Hyllestad vart bygde og forsynte også Askvoll med straum frå 1941. Kraftline frå Hyllestad gjekk til Markevatn i Skorva-vassdraget, der YFK no hadde bygd kraftverk.
Kraftstasjonen ved Øvre Markevatn nesten ferdig. Foto frå Sogeskrift for Askvoll kommune

Straumlause øysamfunn

Ute i øyane måtte bedriftene i lang tid syte for straumforsyning sjølve. Ved Sauesund Hermetikkfabrikk dreiv eit bensindrive aggregat maskinene frå 1936 til 1950, og handelsmann og fisketilvirkar Peder Nikøy i Bulandet installerte bensindrive aggregat i 1937. mange prøvde også med vindmølledrift av små, private kraftverk.
Etter 2. verdskrig sette YFK i verk "Øygardsprosjektet" for endeleg å skaffe straum til øyane i Askvoll og Flora. Det vart lagt sjøkabel til dei fleste, med unntak av Bulandet og Værlandet, som måtte nøye seg med dieselaggregat. Dette vart drive av eit lokalt kraftlag, som fekk driftstøtte frå staten, kommunen og YFK. YFK overtok drifta i 1950, og la sjøkabel til Bulandet-Værlandet i 1955. Men kabelen var sårbar, og det gamle dieselaggregatet kom mang ein gong til nytte seinare når straumen frå fastlandet svikta.

MEIR OM ASKVOLL 
Askvoll kommune

 
Aviser og media i Askvoll
Historia i Askvoll
Industri og næring i Askvoll
Kjende personar i Askvoll:
Kommunehistoria i Askvoll
Krigshistoria i Askvoll
Kyrkjer i Askvoll
Samferdsle i Askvoll
Skular i Askvoll
Verd å sjå i Askvoll

 
Lyd frå Askvoll
Video frå Askvoll
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no