SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Historia i Jølster:

Vevtradisjonen i Jølster

Kring 1890 tok lensmannsfrua Cathinka Lind (1845-1943) på Ålhus i Jølster opp att den gamle vevteknikken som frå gamalt hadde vore nytta i Jølster – smettveven. Cathinka lærde den gamle vevteknikken av ei gamal kone på garden Strand på sørsida av Jølstravatnet.

Publisert 20.08.2001 10:51. Oppdatert 08.11.2001 10:56.
Ho arrangerte i mange år kurs for jølstrakvinner som ville lære dei gamle vevteknikkane, og fekk m.a. Kongens fortenestemedalje for innsatsen sin.
Ein av elevane var dotterdottera hennar, Magnhild Helgheim, f. 1910. Då Magnhild kom heim til Jølster i 1933 etter å ha gått Den Kvinnelige Industriskole i Oslo, starta ho eiga vevstove med 5 tilsette. Her vov dei m.a. golvteppe og biletvev i tillegg til dei tradisjonelle åklea. Magnhild dreiv også med kunstvev i samarbeid med Synneve Anker Aurdal.

Mor til Nikolai Astrup, prestefrua Petra Astrup på Ålhus var også med på å bere vevkunsten vidare kring århundreskiftet 1900, og kunstnarsonen Nikolai teikna mange kartongar (mønster) for løparar. M.a. skal det kjende ”tyttebær-mønsteret” vere teikna av Astrup.

I 1947 starta Audhild Viken eiga vevstove på Skei. Ho fekk 4 tilsette, og vov åkle, løparar, divanteppe, portierer m.m. Viken knytte etterkvart til seg husflidskvinner både i Jølster og andre bygder, og organiserte sal av produkta m.a. gjennom hotell på Vestlandet. Ho sykla sjølv rundt i fylket og selde varene sine dei første åra. På det meste hadde Audhild Viken 200 kvinner i arbeid for seg. Vevstova er seinare teken over av sonen Hallvard Viken, som har bygd verksemda ut med filialar i Bergen, Førde og Geiranger.

Andre føregangskvinner for vevnad i Jølster var Andrea Sandnes (1860-1939), Olina Fossheim (1887–1970) og Kristina Kvammen , f. 1895 og Synneve Wendelbo. Olina Fossheim la dessutan ned eit stort arbeid for at den gamle bygdedrakta for Jølster skulle takast i bruk att.

MEIR OM JØLSTER 
Jølster kommune

 
Aviser og media i Jølster
Historia i Jølster
Industri og næring i Jølster
Kjende personar i Jølster
Kommunehistoria i Jølster
Krigshistoria i Jølster
Kyrkjer i Jølster
Samferdsle i Jølster
Skular i Jølster
Verd å sjå i Jølster

 
Video frå Jølster
Lyd frå Jølster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no