SkilleToppknapp Rovdyr Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Ulukker Fylkesleksikon 115pSkilleToppknapp Lyd og Video Fylkesleksikon 115pskille_slutt
Sogn & Fjordane Fylkesleksikon 3_1
Her er du: NRK.no > Nyheter > Distrikt > NRK Sogn og Fjordane > Fylkesleksikon
SPONSORAR
Sogn og Fjordane fylkeskommune
Sparebanken Sogn og Fjordane
NRK.no
Leksikonredaktør:

Nettansvarleg:

Distriktsredaktør:

Copyright:
NRK Sogn og Fjordane

 
Samferdsle i Jølster:

Kampen om turistane

Eigaren på Hotell Gloppen ville gjerne ha bilrute. (Foto: Randi Indrebø, NRK)
Eigaren på Hotell Gloppen ville gjerne ha bilrute. (Foto: Randi Indrebø, NRK)
Vegen gjennom Våtedalen i 1889 vart eit tideskifte for innlandskommunen Jølster. Ruta Vadheim-Sandane vart ei av dei mest attraktive turistrutene på Vestlandet.

Publisert 13.08.2001 14:31. Oppdatert 22.04.2003 11:12.
På kort tid grodde det opp tett med turisthotell langs ruta. Dei daglege skyssetappane med hest var relativt korte, og dette gav levekår for hotell både på Sande i Gaular, Førde, Vassenden, Egge, Byrkjelo og Re i Breim.

Ekstrainntekter

I sommarsesongen fekk bøndene gode ekstrainntekter som skysskarar for turistane med hest og karjol. Det var ikkje rart at dei såg automobilen som eit trugsmål for næringsgrunnlaget då den gjorde sitt inntog kring 1910. Det same gjorde dei fleste hotelleigarar på strekninga mellom Vadheim og Sandane. Dei såg føre seg at turistane berre ville stige iland frå fylkesbåten i Vadheim og rett inn på automobilen, som utan stopp kunne køyre turistane direkte til Sandane.

Protesterte mot bilane

I 1911 allierte vognmenn og hotelleigarar seg i eit protestkriv mot biltrafikk på strekninga Vadheim - Sandane.
På den andre fløyen ivra hotelleigar C.A. Ryg ved Hotel Gloppen på Sandane og hotelleigarar i Indre Nordfjord for å få i stand bilruta. I 1910 sende dei første søknaden,
og i 1912 køyrde ein innleid hotellbil frå Karl Mjelva i Geiranger den første prøveturen Sandane-Vadheim. I desember 1912 var Fjordenes Automobilselskap eit faktum. Hotelleigar Tollef Skrede ved Skei Hotell var først imot bilen, men hadde tydeleg vorte omvend, for no kom han med i styret for Fjordenes Automobilselskap. Selskapet vart grunnstammen i det som seinare vart Firda Billag, skipa i 1920.

Reint turbilselskap

A/S Fjordenes Automobilselskap var dei første åra eit reint turbilselskap som berre frakta turistar i sommarsesongen. Dette hadde den vanlege jølstring lita nytte av. Jølstringane hadde først og fremst trong for ein bil som kunne frakte varer til og frå dampskipskaia på Steinen i Førde.

Sjå også:
Jølster Kommunale Automobilselskap


MEIR OM JØLSTER 
Jølster kommune

 
Aviser og media i Jølster
Historia i Jølster
Industri og næring i Jølster
Kjende personar i Jølster
Kommunehistoria i Jølster
Krigshistoria i Jølster
Kyrkjer i Jølster
Samferdsle i Jølster
Skular i Jølster
Verd å sjå i Jølster

 
Video frå Jølster
Lyd frå Jølster
SE OGSÅ

Finn fram i Fylkesleksikonet!
Vel ein kommune:
Tilbake til framsida av fylkesleksikonet
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
SØK I LEKSIKONET
Personar Kongevitjingar MEdia Samferdsle Laksefisket Næring Alfabetisk oversyn:
ABCDEFGHIJKLMNO
PQRSTUVWXYZÆØÅ
Informasjon
 
SØK I FYLKESLEKSIKONET
Informasjon
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZÆØÅ
Attraksjonar Historie Helsestell Skule Kriminalsoge Kyrkjer
Personar Kongevitjingar Media Samferdsle Laksefisket Næring

Harald Hårfagre var sogning

Den første kongen i Noreg, Harald Hårfagre, var sogning. Han vaks opp på Husabø på Leikanger, der mora kom frå. Les meir om kong Harald Hårfagre og landsamlinga og om slekta hans i Sogn.

Slaget i Sildagapet i 1810

Den 23. juli 1810 gjekk to engelske krigsskip til åtak på ei lita, norsk flåteavdeling ved øya Silda sør for Stad og tok det norske mannskapet til fange. Dagen før hadde engelskmennene herja i Ervik-bygda på Stad. Kvifor gjekk den mektige engelske marinen til åtak på skrøpelege, norske kanonjollar i Ytre Nordfjord?

Då fiskedampskipa stakk til havs

Då den første dampdrivne fiskebåten, ”Activ”, gjekk ut frå Ålesund i 1885, innvarsla det ein ny epoke for norske fiskeri: Havfisket. Dei store skipa gjorde det mogeleg å utnytte fiskeressurane langt til havs. Kring 1910 hadde Sogn og Fjordane 20 slike store fiskedampskip. Fleire av dei vart brukte i aktivt fiske heilt fram på 1960-talet.

Nydyrkingskommunen Jølster

Frå 1920-talet og fram til like etter krigen fekk Sogn og Fjordane i alt 623 nye gardsbruk. Selskapet Ny Jord spela ein aktiv rolle i nydyrkingsarbeidet i mellomkrigskrigtida, og særleg merka Jølster seg ut som den store nydyrkingskommunen med 57 nye bruk.

Ei mellomalderkyrkje langt til havs

I mellomalderen låg det ei kyrkje på Utvær. Utvær ligg åtte km vestanfor dei andre øyane i Solund, og er det vestlegaste punktet i Noreg som har vore busett. Kvifor vart det bygd eit gudshus bokstaveleg tala midt ute i havet?

Sjalu tenestejente drap gardkona

Sjalusi er diverre eit klassisk drapsmotiv. Slik var det også for tenestejenta Sigrid i Vetlefjorden ein gong på 1600-talet då ho la sin elsk på husbonden på garden. Men for å kapre han måtte ho få kona av vegen, og til det trengde ho hjelp.

Få nazistar i Sogn og Fjordane

Ingen fylke i landet hadde så få medlemmer av Quislings Nasjonal Samling som Sogn og Fjordane. Berre 396 fjordingar og sogningar var medlemmer i NS under 2. verdskrig, og mange av desse var innflyttarar og unge jenter som hadde kontakt med tyskarane. Fleire kystkommunar var så godt som frie for NS-folk.

Den heimekjære amtmannen

I 1763 vart Joachim de Knagenhjelm utnemnd til den første amtmannen i Sogn og Fjordane. Det første han gjorde, var å flytte heim til mor på Kaupanger hovedgård. Men berre åtte år seinare vart Knagenhjelm nærmast tvangsflytta til Nord-Noreg. Kvifor?
Copyright NRK © 2009  -  Telefon: 815 65 900  -  E-post: info@nrk.no